Sti

Udstationerede nationale eksperter

Hvad laver en udstationeret national ekspert?

Udstationerede nationale eksperter har en dobbelt opgave, dels at stille deres erfaringer på deres respektive arbejdsområder til rådighed for Kommissionen, dels efterfølgende at stille den viden om EU‑forhold, som de opnår under udstationeringen, til rådighed for deres egne myndigheder.

Udstationerede nationale eksperter stilles typisk til rådighed af EU-landenes myndigheder, så langt størstedelen af dem er nationale, regionale eller lokale embedsmænd.

Der kan dog også være tale om eksperter fra internationale organisationer, universiteter, forskningscentre og organer i den offentlige sektor, hvis Kommissionen har et specifikt behov for deres viden og kvalifikationer.

Som udstationeret national ekspert arbejder du sammen med Kommissionens tjenestemænd og hjælper dem med at nå de strategiske mål, som et generaldirektorat eller en afdeling har fastsat for deres arbejde til gavn for EU-borgerne.Under udstationeringen arbejder du under en EU-tjenestemand i henhold til en detaljeret jobbeskrivelse, og du er omfattet af regler, der skal udelukke risikoen for eventuelle interessekonflikter.Du kan læse mere i reglerne for udstationering af nationale eksperter i Kommissionen.

Hvordan bliver man udstationeret som national ekspert?

De fleste nationale eksperter er statsborgere i et EU-land eller et EØS-land, men i særlige tilfælde kan statsborgere fra andre lande også udstationeres i Kommissionen. Du skal have mindst tre års relevant erhvervserfaring, og din arbejdsgiver skal i en erklæring til Kommissionen beskrive dit arbejde i det seneste år.Du skal også have et tilfredsstillende kendskab til et andet EU-sprog ud over dit modersmål.Kommissionen lægger vægt på at opnå en geografisk og kønsmæssig balance, når den udvælger de nationale eksperter.

Kommissionen rekrutterer de nationale eksperter via EU-landenes faste repræsentationer ved EU.Hvis du har lyst til at blive udstationeret som national ekspert, bør du altså først henvende dig til dit lands faste repræsentation ved EU.Der vil du kunne få kontakt med den person, der er ansvarlig for forvaltningen af udstationerede eksperter fra dit land, og som vil kunne behandle din ansøgning.

Udstationeringen sker formelt gennem en bilateral aftale mellem Kommissionens administration og den myndighed eller organisation, som du udstationeres fra.I praksis foregår dette ved en brevveksling mellem generaldirektøren for menneskelige ressourcer og sikkerhed og det pågældende medlemslands faste repræsentant eller ekspertens arbejdsgiver.

Karriere og løn

Du udstationeres i princippet for en periode på mindst seks måneder og højst fire år.Du kan blive udstationeret igen, når der er gået mindst seks år efter den foregående udstationering.

Som udstationeret national ekspert får du fortsat din løn fra din arbejdsgiver, men Kommissionen betaler en godtgørelse for de ekstra omkostninger, det medfører at leve og arbejde i udlandet.Der er tale om dagpenge og eventuelt også om en månedlig godtgørelse afhængigt af afstanden fra dit hjemsted.

Du vil fortsat være omfattet af din arbejdsgivers sociale sikringsordning, men i den periode, hvor du er udstationeret i Kommissionen, vil du også være dækket af Kommissionens ulykkesforsikring.

Du kan læse mere om bl.a. rettigheder, arbejdsvilkår og arbejdstider i ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter. pdf - 70 KB [70 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Commission civil service