Cesta

Vyslaní národní odborníci

Kdo je to vyslaný národní odborník a co dělá?

Vyslaní národní odborníci mají dvojí úlohu: přinášejí Komisi své zkušenosti s otázkami, kterými jsou zvyklí se zabývat, a svým domovským orgánům přinášejí vědomosti o otázkách EU, které získají v průběhu vyslání.

Vyslaní národní odborníci jsou obvykle vysíláni ze státních správ zemí EU, takže převážná většina z nich jsou státní, regionální nebo místní úředníci. Stejně jako úředníci mohou být do Komisei vysláni také odborníci z mezinárodních organizací,  vysokých škol, výzkumných středisek a subjektů z veřejného sektoru, zvlášť v oblastech, kde Komise konkrétně požaduje jejich jedinečné dovednosti a znalosti.

Jako vyslaný národní odborník budete pracovat spolu s úředníky Komise a budete pomáhat plnit strategické cíle vymezené daným generálním ředitelstvím nebo útvarem pro blaho občanů EU. V rámci vyslání budete pracovat podle pokynů úředníka EU, podle podrobného popisu pracovní náplně a podle pravidel, která pomáhají předcházet střetu zájmů. Více informací je k dispozici v pravidlech vysílání národních odborníků ke Komisi.

Jak se stát vyslaným národním odborníkem?

Většina vyslaných národních odborníků jsou státní příslušníci země Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, ale ve výjimečných případech mohou být ke Komisi vysláni také státní příslušníci zemí, které nejsou členy EU/EHP. Musíte mít alespoň tříletou praxi na příslušné úrovni a váš zaměstnavatel bude muset Komisi dodat prohlášení o povaze vašeho zaměstnání v předchozím roce. Kromě znalosti rodného jazyka byste měli mít uspokojivou znalost druhého jazyka Společenství. Komise bere při úvahách o vyslaných národních odbornících ohled na zeměpisnou rovnováhu a rovnováhu pohlaví.

Komise přijímá vyslané národní odborníky ze zemí EU prostřednictvím jejich stálých zastoupení při EU. Máte-li zájem o práci vyslaného národního odborníka, měli byste se nejdříve zeptat u svého stálého zastoupení při EU. Vaší žádostí by se měl zabývat pracovník stálého zastoupení odpovědný za vysílání národních odborníků z vaší země.

Vyslání je formalizováno dvoustrannou dohodou mezi Komisí a útvarem státní správy nebo organizací, odkud je odborník vyslán. V praxi to představuje výměnu dopisů mezi generálním ředitelem pro lidské zdroje a bezpečnost a stálým zastoupením dotčeného členského státu nebo zaměstnavatelem odborníka.

Služební postup a výhody

Vyslání má obvykle délku od šesti měsíců do čtyř let. Další vyslání stejného odborníka je možné až po uplynutí 6 let.

Vyslaní národní odborníci jsou nadále placeni svým zaměstnavatelem, ale od Komise dostávají náhrady za mimořádné náklady na život a práci v zahraničí. Těmi jsou denní příspěvky a v závislosti na vzdálenosti od místa původu případně také měsíční příspěvky.

Národní odborníci jsou nadále účastníky systému sociálního zabezpečení v zemi svého zaměstnavatele, ale po dobu vyslání ke Komisi se na ně též vztahuje pojištění Komise proti pracovním úrazům.

Více informací, včetně podrobností o vašich právech, pracovních podmínkách a pracovní době, viz pravidla vysílání národních odborníků pdf - 243 KB [243 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Commission civil service