Навигационна пътека

Командировани национални експерти

Какво представляват командированите национални експерти и какво правят те?

Командированите национални експерти (КНЕ) имат двойна роля:те споделят опита си по проблеми, с които имат навика да се занимават, с Комисията и отнасят със себе си знанията по проблеми на ЕС, които натрупват по време на своята командировка.

КНЕ обикновено биват командировани от държавните администрации на страните от ЕС, така че по-голяма част от тях са национални, регионални или местни държавни служители.Освен длъжностните лица, експерти от международни организации, университети, изследователски центрове и обществени органи също могат да бъдат командировани в Комисията, особено в области, в които технитеумения и знания са от специална полза за нея.

В качеството си на КНЕ ще работите заедно със служители на Комисията за постигане на стратегическите цели, поставени от дадена генерална дирекция или служба в интерес на гражданите на ЕС.Ще бъдете под ръководството на служител на ЕС в съответствие с подробно описание на длъжността и с правила, помагащи за избягване на риска от конфликт на интереси.Повече подробности ще намерите в Правилата за командироване на национални експерти в Комисията.

Как да станете командирован национален експерт?

По-голяма част от експертите са граждани на страна от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, но в изключителни случаи в Комисията могат да бъдат командировани и граждани на други страни.Необходим ви професионален стаж от най-малко три години на подходящо ниво, а работодателят ви ще трябва да предостави на Комисията декларация за естеството на работата ви през изминалата година.Освен родния си език трябва да имате задоволителни познания по още един език на Общността.При разглеждането на кандидатурите на експертите Комисията се стреми към географско и междуполово равновесие.

 

Ако възможността за работа като КНЕ ви интересува, обърнете се най-напред към постоянното представителство на вашата страна към ЕС.Там трябва да ви свържат с лицето, отговарящо за набиране на КНЕ от вашата страна, което може да обработи вашето заявление за работа. Ако възможността за работа като КНЕ ви интересува, обърнете се най-напред към постоянното представителство на вашата страна към ЕС.Там трябва да ви свържат с лицето, отговарящо за набиране на КНЕ от вашата страна, което може да обработи вашето заявление за работа.

Командировката получава официален статус чрез двустранно споразумение между администрацията на Комисията и държавната администрация или организацията, от която ви изпращат.На практика това означава размяна на писма между генералния директор на ГД „Човешки ресурси и сигурност“ и бюрото на постоянния представител на съответната държава-членка или вашия работодател.

Кариера и привилегии

По принцип командировката трае най-малко шест месеца и най-много четири години. Повторна командировка на даден експерт може да се осъществи след изтичането на междинен период от най-малко 6 години..

В качеството си на КНЕ продължавате да получавате заплата от своя работодател, но Комисията ви изплаща компенсации за допълнителните разноски за живот и работа в чужбина.Те включват дневна надбавка за разходи, а можете да получите и месечна такава в зависимост от разстоянието до родното ви място.

Оставате покрити от социалноосигурителната схема на вашия работодател, но по време на престоя ви в Комисията сте покрити и от осигурителната схема за Комисията против злополука.

За повече информация, включително за вашите права, условия на труд и работно време, вижте Правилата за командироване на национални експерти pdf - 268 KB [268 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Commission civil service