Sökväg

Forskning

Om du är intresserad av forskning har du flera möjligheter.För att bli fast anställd måste du godkännas i ett allmänt uttagningsprov.Läs mer

Du kan läsa mer om tillfälliga anställningar på CORDIS – EU:s informationstjänst för forskning och utveckling.Här finns framförallt information om

  • hur du på eget initiativ gör en ansökan om en tillfällig anställning via ELSA (External staff on Line Submission Application).ELSA-basen konsulteras regelbundet av de generaldirektorat inom kommissionen som sysslar med forskning.
  • hur oberoende experter kan inbjudas att lämna intresseanmälningar för att utvärdera, följa upp och granska förslag,
  • forskningstjänster (stipendier) för doktorander och personer som har avlagt doktorsexamen.

Gemensamma forskningscentrets webbplats finns information om program för gästforskare och praktikanter.

Commission civil service