Navigacijska pot

Raziskave

Če vas zanima raziskovalno delo, imate več možnosti.Za redno zaposlitev morate najprej uspešno opraviti javni natečaj.Več o tem ...

Če pa vas zanima začasna zaposlitev, lahko več informacij najdete na spletišču Službe Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju CORDIS.Spletišče ponuja zlasti informacije o:

  • tem, kako na lastno pobudo predložiti prijavo za začasno pogodbo prek spletne aplikacije ELSA.Vsi generalni direktorati Komisije, pristojni za področje raziskovanja, redno pregledujejo to zbirko prijav;
  • javnih pozivih za neodvisne strokovnjake za ocenjevanje, spremljanje in pregled predlogov;
  • doktorskih in podoktorskih raziskovalnih mestih (štipendije).

Tudi spletišče Skupnega raziskovalnega središča vsebuje informacije o programih za gostujoče znanstvenike in pripravnike.

Commission civil service