Navigačný riadok

Výskum

Ak sa zaujímate o výskum, máte viaceré možnosti. Na to, aby ste sa stali stálym pracovníkom, musíte prejsť skúškami verejného výberového konania. Ďalšie informácie...

Ak sa však zaujímate o dočasné príležitosti, množstvo užitočných informácií vám poskytne CORDIS – Informačná služba Spoločenstva pre výskum a vývoj.Nájdete tam najmä tieto informácie:

  • ako predložiť spontánnu prihlášku na dočasné miesto prostredníctvom systému ELSA (the External staff on Line Submission Application - Podávanie prihlášok pre externých pracovníkov on-line).Generálne riaditeľstvá Komisie zapojené do oblasti výskumu túto databázu pravidelne prezerajú.
  • výzvy na prejavenie záujmu pre nezávislých expertov na hodnotenie, monitoring a preskúmavanie návrhov;
  • pred- a postdoktorantské výskumné miesta (štipendiá).

Ak ste hosťujúcim vedcom alebo máte záujem o stáž, za zmienku stojí aj stránka Spoločného výskumného centra

Commission civil service