Ścieżka nawigacji

Badania

Jeżeli są Państwo zainteresowani pracą w dziedzinie badań naukowych, istnieje kilka możliwości. Aby zostać pracownikiem zatrudnionym na stałe należy przystąpić do egzaminu w formie otwartego konkursu. Więcej na ten temat...

Natomiast jeśli są Państwo zainteresowani pracą tymczasową, wiele ciekawych informacji można znaleźć na stronie CORDIS – Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju. Przedstawiono tam w szczególności informacje:

  • o tym jak złożyć podanie o pracę tymczasową w systemie ELSA (system elektronicznego składania aplikacji dla pracowników zewnętrznych). Ta baza danych jest regularnie sprawdzana przez dyrekcje generalne Komisji zajmujące się sektorem badań;
  • o zaproszeniach do wyrażenia zainteresowania skierowane do niezależnych ekspertów w zakresie oceny, monitorowania i przeglądu wniosków;
  • o stanowiskach badawczych dla osób przygotowujących doktoraty lub posiadających już stopień doktora (stypendia naukowo-badawcze).

Warto również zajrzeć na stronę Wspólnego Centrum Badawczego, gdzie znajdują się informacje o programach wymiany naukowców i stażach.

Commission civil service