Navigatsioonitee

Teadusuuringud

Kui teid huvitavad teadusuuringud, siis on selleks teil mitu võimalust.Alalise ametnikuna töötamiseks tuleb läbida avalik konkurss. Lisateave

Kui teid huvitab ajutise teenistujana töötamise võimalus, siis leiate selle kohta teavet ühenduse teadus- ja arendustegevuse teabeteenistuse CORDIS veebisaidilt.Saadaval on järgmine teave:

  • kuidas ELSA (välistöötajate on-line-kandidatuuri esitamine) kaudu sisestada omaalgatuslik kandidatuur ajutise teenistujana töötamiseks.Teadusuuringutega tegelevad komisjoni peadirektoraadid uurivad korrapäraselt ELSA andmebaasi;
  • osalemiskutsed sõltumatutele ekspertidele ettepanekute hindamiseks, järelevalveks ning ülevaatamiseks;
  • stipendiumid magistri- ja doktorikraadiga teadustöötajatele.

Soovitav on külastada ka Teadusuuringute Ühiskeskuse veebisaiti, et saada teavet külalisteadlase ja praktikandina töötamisvõimaluste kohta.

Commission civil service