Cesta

Výzkum

Zajímáte-li se o výzkum, máte několik možností. Abyste se stali stálým zaměstnancem, musíte projít zkouškou v rámci otevřeného výběrového řízení. Více informací...

However, if you're interested in temporary opportunities, you may also find a lot of useful information on CORDIS - the Community R&D Information Service. In particular, you will find information on:

  • jak podat přihlášku na místo dočasného zaměstnance prostřednictvím systému ELSA (on-line podávání přihlášek pro externí zaměstnance). Do této databáze pravidelně nahlížejí generální ředitelství Komise působící v odvětví výzkumu;
  • výzvy k projevení zájmu o místa nezávislých odborníků pro hodnocení, sledování a přezkoumávání návrhů;
  • výzkumná místa v rámci doktorského a postdoktorského studia.

Stojí zato navštívit také stránky Společného výzkumného střediska, kde získáte informace pro hostující vědce a stážisty.

Commission civil service