Навигационна пътека

Научни изследвания

Ако се интересувате от научноизследователска дейност, имате няколко възможности.За да получите работа като постоянен служител, трябва да преминете през открит конкурс. Още по темата...

Ако обаче ви интересуват временни постове, можете да намерите много полезни сведения и чрез CORDIS – информационната служба на Общността за научноизследователска и развойна дейност. По-конкретно ще намерите информация за:

  • начините за подаване на спонтанна кандидатура за временен договор чрез ELSA (Онлайн кандидатура за външни служители).Генералните дирекции на Комисията, занимаващи се с изследвания, редовно проверяват тази база данни;
  • поканите за изразяване на интерес от страна на независими експерти за оценяване, надзор и преразглеждане на предложения;
  • постовете за студенти и докторанти (стипендии).

Научните сътрудници и кандидат-стажантите могат да разгледат и сайта на Съвместния изследователски център.

Commission civil service