Cale de navigare

Funcţionari titulari

Atribuțiile funcționarilor titulari

Natura activităților sale și mediul de lucru multicultural fac din Comisia Europeană o organizație unică în lume. Indiferent de profilul dumneavoastră, gama largă de domenii în care activează Comisia vă oferă posibilitatea de a găsi locul de muncă adecvat.

Funcționarii Comisiei îndeplinesc sarcini variate, divizate în trei categorii: administratori (AD), asistenți (AST) și personal cu activități de secretariat și administrative (AST/SC).

Administratorii joacă un rol esențial în procesul legislativ și cel bugetar al Uniunii Europene, implicându-se în coordonarea politicilor economice ale statelor membre, participând la negocieri cu țări terțe, contribuind la gestionarea politicii agricole comune sau asigurând interpretarea uniformă și aplicarea efectivă a legislației UE. Indiferent de sarcinile lor, dată fiind gama variată de activități ale UE, aceștia pot avea un nivel ridicat de responsabilitate încă de la începutul carierei.

Asistenții pot avea un rol important în gestionarea internă a Comisiei, în special în domeniile bugetar, financiar, resurse umane, informatică și documentare. De asemenea, ei pot contribui la aplicarea politicilor în diverse domenii de activitate ale UE.

Personalul cu activități de secretariat și administrative poate juca un rol important în munca de secretariat și de birou, asigurând o funcționare eficientă a serviciilor administrative.

Pentru a deveni funcționar titular

Funcționarii titulari sunt selecționați prin concursuri organizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO). EPSO se ocupă de selecția personalului nu numai pentru Comisie, ci și pentru toate celelalte instituții europene. Anunțurile de concurs sunt publicate în Jurnalul Oficial și pe site-ul EPSO.

Concursurile constau în teste și exerciții de evaluare menite să determine nivelul competențelor profesionale și al anumitor competențe de bază.
 De obicei, procedura durează între 5 și 9 luni de la data publicării anunțului de concurs. Calendarul concursurilor (în curs și programate), precum și exemple de teste sunt disponibile pe site-ul EPSO.

De asemenea, pot fi organizate concursuri pentru posturi de conducere. Informații suplimentare

Pentru a reuși, candidații trebuie să-și demonstreze aptitudinile și cunoștințele, să dea dovadă de spirit de inițiativă și de motivație. Bineînțeles, candidaturile sunt supuse criteriilor de eligibilitate (calificări, experiență profesională etc.) ale concursului, indicate în anunțul publicat în Jurnalul Oficial.

Exigențele vor fi întotdeauna echivalente sau superioare standardelor minime de eligibilitate pentru „asistenți”, „administratori” și „personal cu activități de secretariat și administrative” înscrise în Statutul funcționarilor (articolul 5 alineatul (3) ). În toate situațiile, candidatul trebuie să aibă cetățenia unei țări a UE (deși se pot face excepții ocazionate de pregătirea extinderii Uniunii Europene), să-și fi îndeplinit obligațiile militare, să fie apt din punct de vedere fizic pentru îndeplinirea funcțiilor, să prezinte garanții de moralitate și să posede o cunoaștere aprofundată a unei limbi oficiale a UE și o cunoaștere satisfăcătoare a uneia dintre celelalte limbi oficiale.

Candidatura

Candidații care reușesc la un concurs sunt înscriși pe o listă de rezervă, la care instituțiile vor recurge în funcție de necesitățile lor. Aceste liste sunt publicate în Jurnalul Oficial. Odată ce laureații au fost înscriși pe lista de rezervă, orice serviciu al Comisiei îi poate recruta.

Atunci când doresc să ocupe posturile vacante, serviciile Comisiei consultă listele de rezervă, după ce au luat în considerare candidații interni. Pentru a asigura actualizarea constantă a informațiilor, candidații trebuie să trimită și, ulterior, să actualizeze CV-ul prin intermediul aplicației CV on-line.

Dacă sunteți pe lista de rezervă, puteți fi invitat la un interviu în vederea angajării într-una din instituțiile UE (Comisia Europeană).

Înainte de recrutarea oficială, va trebui să efectuați un control medical la serviciul de specialitate al Comisiei.

În cele din urmă, candidații vor primi o ofertă de angajare oficială din partea Direcției Generale Resurse Umane și Securitate, prin care li se confirmă recrutarea în cadrul Comisiei. Înscrierea pe lista de rezervă nu constituie garanția că veți fi recrutat. Listele de rezervă pentru concursurile cu profil general sunt valabile timp de 1 an. Pentru alte profiluri, durata poate fi mai mare.

Carieră şi avantaje

Evoluția în carieră

Sistemul de carieră al Comisiei constă într-o scară unică de remunerare cu 16 grade. Pe această scară de remunerare, asistenții (AST) pot ocupa gradele 1-11, personalul cu activități de secretariat și administrative (AST/SC) gradele 1-6, iar administratorii (AD) gradele 5-16.

Concursurile sunt în general organizate pentru anumite grade (AD 5–AD 8, AST/SC și AST3). Funcționarii proaspăt recrutați sunt numiți în gradul indicat în anunțul de concurs.

Fiecare grad are cinci „trepte de vechime”: funcționarii avansează automat, pe măsură ce dobândesc vechime în cadrul Comisiei. La fiecare doi ani, funcționarul avansează cu o treaptă, până când este promovat în gradul următor sau până când ajunge la ultima treaptă din grad. Ultimul grad (AD 16) are numai trei trepte de vechime.

Funcționarul este încadrat, la recrutare, în prima treaptă a gradului în care a fost numit. Cu toate acestea, experiența profesională este luată în calcul în cazul în care depășește perioada minimă prevăzută în anunțul de concurs și poate conduce la o încadrare în cea de-a doua treaptă din grad. Pentru informații suplimentare, a se vedea articolul 32 din Statutul funcționarilor .

Funcționarii își încep cariera la Comisie ca „funcționari stagiari”. La sfârșitul unei perioade de 9 luni, se întocmește un raport privind rezultatele profesionale obținute de funcționar. După ce își încheie cu succes perioada de stagiu, funcționarul este titularizat. Toți funcționarii Comisiei fac obiectul unei evaluări periodice în cadrul exercițiului anual de evaluare a personalului, cu repercusiuni directe asupra evoluției carierei, inclusiv asupra promovării în grad.

Funcționarii care sunt recrutați de Comisie ca asistenți pot trece în categoria de administratori prin intermediul unui „proces de certificare”. Acesta le permite angajaților care au demonstrat că dețin potențialul de a îndeplini sarcini de administrator să urmeze o serie de cursuri de formare obligatorii și să participe la examene finale. Dacă reușesc, pot deveni candidați pentru posturi de administrator.

Remunerația și alte avantaje

În cele ce urmează, este prezentat un rezumat al principalelor avantaje. Pentru detalii precise, puteți consulta Statutul funcționarilor Comunităților Europene.

Remunerație
Salariul de bază la Comisie variază între aproximativ 2 300 EUR/lună pentru un funcționar la început de carieră AST/SC 1 și aproximativ 16 000 EUR/lună pentru funcționarii din cel mai mare grad (AD16) și care au peste 4 ani vechime.
Fiecare grad este divizat în cinci trepte de vechime, cu creșteri salariale aferente. Salariile de bază sunt majorate anual în funcție de inflație și de puterea de cumpărare din țările Uniunii Europene. Tabelul complet al salariilor este disponibil la articolul 66 din Statutul funcționarilor.

Salariul de bază lunar este numai punctul de pornire. Pentru a avea o idee despre salariul net, este necesar să adăugați alocațiile la care aveți dreptul și să scădeți contribuțiile pentru securitatea socială (pensie, asigurare de sănătate și de accident) și alte taxe (impozit pe venit și o contribuție specială). Mai jos puteți găsi informații suplimentare.

Alocații
Funcționarii care și-au părăsit țara pentru a veni să lucreze la Comisia Europeană primesc o indemnizație de expatriere echivalentă cu 16% din salariul de bază.

În funcție de situația familială, funcționarii Comisiei pot primi unele alocații, și anume, alocația familială, alocația pentru creșterea copilului, alocația școlară și alocația preșcolară. Aceste alocații pot contribui la acoperirea costurilor necesare pentru îngrijirea familiei. Pentru informații suplimentare, consultați Statutul funcționarilor (articolele 62-71 și anexa VII ).

Pensia

Funcționarii angajați înainte de 1 ianuarie 2014 se pot pensiona la vârsta de 65 de ani. Cei angajați după 1 ianuarie 2014 se pot pensiona la vârsta de 66 de ani, dar există și posibilitatea de pensionare anticipată, cu o pensie redusă, începând cu vârsta de 58 de ani, precum și posibilitatea de a continua munca până la 67 de ani sau, în mod excepțional, 70 de ani.

Pensiile reprezintă un procent din ultimul salariu de bază. Funcționarii acumulează anual 1,8 % din drepturile de pensie, iar valoarea maximă a pensiei poate ajunge la 70% din ultimul salariu de bază. Pentru informații suplimentare, consultați Statutul funcționarilor (articolele 77-84 și anexa VIII ).

Funcționarii pot cere transferul drepturilor de pensie pe care le-au acumulat anterior, ca salariați sau ca lucrători independenți. În mod similar, drepturile de pensie acumulate la Comisia Europeană pot fi transferate într-un alt fond de pensii. Pentru informații suplimentare, consultați Statutul funcționarilor (articolele 11 și 12 din anexa VIII ).

Contribuția unui funcționar în activitate la sistemul de pensii reprezintă 10,1 % din salariul de bază.

Asigurarea de sănătate
Funcționarul și membrii familiei sale beneficiază de Sistemul comun de asigurări de sănătate al Comunităților Europene, care rambursează cheltuielile medicale în proporție de 80% pentru majoritatea tratamentelor (ținând cont de anumite plafoane). Acesta beneficiază, de asemenea, de asigurare în caz de accident precum și de asigurare împotriva bolilor profesionale.

Sistemul comun de asigurări de sănătate este finanțat printr-o contribuție de aproximativ 2% din salariul lunar de bază al fiecărui funcționar al Comisiei.

Funcționarii trebuie să efectueze anual un control medical preventiv. Pentru informații suplimentare, consultați Statutul funcționarilor (articolele 72-76 ).

Taxe
Salariile funcționarilor europeni sunt scutite de impozitul național pe venit. În schimb, salariile plătite de Comisie sunt supuse direct impozitului comunitar care este vărsat la bugetul UE. Acest impozit este progresiv, de la 8% la 45% din partea din salariu supusă impozitării. Pentru perioada 2014-2023 se aplică o „taxă de solidaritate” suplimentară (articolul 66 din Statutul funcționarilor ).

Concediu și absențe
Funcționarii Comisiei au dreptul la 24 de zile lucrătoare de concediu anual. La acestea se pot adăuga zile de concediu pentru deplasarea între locul de muncă și țara de origine. În afară de concediul anual, există reguli privind concediul special pentru căsătorie, mutare, deces sau boli grave în familie, naștere etc. În cazuri excepționale, funcționarul poate solicita concediu fără plată pentru interese personale. Pentru mai multe informații, consultați Statutul funcționarilor (articolele 57-61 și anexa V ).

Echilibrul între viața profesională și viața privată
Sunt prevăzute o serie de măsuri pentru ca activitatea în cadrul Comisiei să facă posibilă o viață sănătoasă, la nivel profesional, personal și familial. Printre acestea, se numără concediul pentru creșterea copilului și concediul pentru rezolvarea unor probleme familiale, o bună infrastructură școlară și un orar de lucru flexibil.

Multe dintre aceste măsuri au fost introduse sau îmbunătățite odată cu intrarea în vigoare a noului Statut al funcționarilor, în mai 2004. În special, mamele au dreptul la un concediu de maternitate de 20 de săptămâni, iar tații la un concediu de paternitate de 10 zile, beneficiind de salariul normal. Pentru fiecare copil, funcționarul are dreptul la un concediu parental de șase luni, pe durata căruia beneficiază de o alocație lunară de bază.

Pentru mai multe informații, consultați Statutul funcționarilor (articolele 57- 61 și anexele IV bis și V ).

Comisia abordează în mod global toate aspectele legate de starea de bine la locul de muncă: angajații Comisiei și familiile lor au acces la diverse cluburi unde se desfășoară activități recreative, sportive și culturale, inclusiv atletism, dans, teatru, artă și schimburi lingvistice.

Commission civil service