Cale de navigare

Personal de conducere

Atribuţiile personalului de conducere din cadrul Comisiei

Personal de conducere de nivel mediu

Şefii de unitate constituie coloana verticală a Comisiei Europene.Pentru a ocupa un astfel de post, pe lângă cunoştinţe, aptitudini speciale şi o bună cultură generală, este nevoie de calităţi de conducere pentru a motiva şi orienta personalul şi pentru a încuraja munca în echipă. Şeful de unitate trebuie să stabilească şi să evalueze obiectivele persoanelor din subordinea sa, în cadrul programelor de lucru şi al strategiei globale a direcţiei generale, să stabilească obiective pentru unitatea sa, să monitorizeze şi să evalueze progresele înregistrate în realizarea acestora.Aptitudinea pentru relaţiile interumane şi capacitatea de a comunica şi negocia sunt, de asemenea, aspecte esenţiale.

Personal de conducere de nivel superior

Personalul de conducere de nivel superior al Comisiei este alcătuit din directori generali, directori generali adjuncţi, directori şi consilieri principali.Directorii generali ocupă un nivel superior al administraţiei publice a Uniunii Europene şi sunt sub autoritatea directă a comisarului responsabil pentru domeniul politic acoperit de Direcţia Generală (DG) respectivă. Directorii depind de directorul general şi sunt responsabili pentru o întreagă direcţie care poate cuprinde între 3 şi 7 unităţi (aproximativ 100 de funcţionari).

Pentru a ocupa un post de conducere

Middle managers

Personal de conducere de nivel mediu

În general, posturile vacante pentru funcţii de conducere de nivel mediu sunt ocupate de persoane care lucrează deja ca funcţionari ai Comisiei.Cu toate acestea, Comisia poate numi candidaţi externi pentru posturi de şef de unitate, atunci când se justifică acest lucru.De exemplu, pentru extinderea Uniunii Europene la 1 mai 2004, au fost lansate concursuri pentru a selecţiona candidaţi din noile ţări  care să ocupe posturi de şef de unitate, în vederea unei reprezentări echilibrate a acestor naţionalităţi în posturi de conducere de nivel de mediu, în cadrul instituţiilor europene.

Pentru a participa la un concurs pentru funcţia de şef de unitate, candidaţii trebuie să  corespundă cerinţelor minime pentru toate gradele de la AD 9 la AD 14 şi să aibă cunoştinţele necesare pentru ocuparea postului respectiv.Aceste cerinţe variază în funcţie de gradul pentru care este publicat concursul, însă includ calificări în domenii specifice şi experienţă profesională între 10 şi 15 ani care îi conferă candidatului competenţe clare într-un anumit domeniu din politica sau activitatea Comisiei.

Mai multe detalii cu privire la cerinţele specifice sunt disponibile în anunţul pentru concurs, publicat în Jurnalul Oficial.Consultaţi posturile vacante .

Personal de conducere de nivel superior

În ceea ce priveşte  activitatea de conducere la nivel superior, posturile vacante sunt, în general, accesibile numai candidaţilor interni.Cu toate acestea, pentru a oferi Comisiei o gamă variată de candidaţi, posturile vacante sunt uneori publicate şi în afara instituţiei.

Asemenea personalului de conducere de nivel mediu, personalul de conducere de nivel superior al Comisiei trebuie să aibă o înaltă calificare, experienţă profesională şi expertiză în domeniu, dar accentul se pune pe experienţa şi vechimea în cariera profesională.
În cazuri excepţionale, posturile de conducere de nivel superior pot fi ocupate de agenţi temporari.Consultaţi posturile vacante .

Candidatura

Ori de câte ori un post devine vacant şi s-a decis să fie publicat în afara Comisiei, toate informaţiile, inclusiv formularele electronice de candidatură, sunt disponibile pe acest site internet:

Anunţurile sunt, de asemenea, publicate în Jurnalul Oficial.

Pentru informaţii despre funcţionarea procesului de recrutare, selecţia şi numirea personalului de conducere de nivel superior, consultaţi Ghidul aplicantului.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Carieră şi avantaje

Carieră

Şefii de unitate pot ocupa gradele de la AD 9 la AD 14 în structura de carieră a instituţiilor europene. Directorii pot ocupa gradele AD 14 şi AD 15, iar directorii generali gradele AD 15 şi AD 16.

Recenta reformă administrativă a Comisiei a avut impact asupra carierei personalului de conducere de nivel mediu şi superior.În prezent, membrii personalului de conducere de nivel superior sunt obligaţi să îşi schimbe postul la cinci ani (cu excepţia situaţiilor excepţionale), iar şefii de unitate sunt, de asemenea, încurajaţi să caute un nou post în cadrul Comisiei, din cinci în cinci ani.De asemenea, a fost introdusă o definiţie mai clară a competenţelor pe care trebuie să le aibă toţi cei care ocupă posturi de conducere, precum şiun sistem de evaluare periodică. În urma acestor schimbări,  personalul de conducere de nivel mediu şi superior poate continua să avanseze în carieră, având în vedere că este posibilă promovarea în cadrul categoriilor de director şi de director general.

Remuneraţie

Salariul de bază pentru personalul de conducere de nivel mediu (gradele AD 9 până la AD 14) se situează aproximativ între 6 200 şi 13 100 de euro, în funcţie de grad şi vechime, iar pentru personalul de conducere de nivel superior (de la AD 14 la AD 16) între 11 500 şi 14 800 de euro.Pentru informaţii suplimentare, consultaţi tabelul de salarizare de la articolul 66 din Statutul funcţionarilor.

Salariile de bază sunt majorate anual în funcţie de inflaţie şi de puterea de cumpărare din ţările Uniunii Europene.Salariul şi avantajele personalului de conducere respectă aceleaşi reguli ca în cazul celorlalţi funcţionari europeni. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea Funcţionari titulari.

Commission civil service