Navigācijas ceļš

Vadītāji

Ko Komisijā dara vadītāji?

Vidējā līmeņa vadītāji

Administratīvo vienību vadītāji ir Eiropas Komisijas pīlārs.Lai veiktu administratīvās vienības vadītāja uzdevumus, bez specializētajām zināšanām un laba vispārējās izglītības līmeņa ir jābūt vadītāja īpašībām darbinieku motivēšanai un vadīšanai, kā arī komandas darba veicināšanai.Kā vienības vadītājam jums ir jāizvirza un jāpārskata mērķi darba programmās, kā arī jūsu ģenerāldirektorāta kopējā stratēģijā.Jūsu pienākums ir arī definēt jūsu administratīvās vienības mērķus un nodrošināt pārraudzību un rezultātu novērtēšanu.Svarīgas ir arī savstarpējo attiecību iemaņas un labas saziņas un diskusijas spējas.

Augstākā līmeņa vadītāji

Augstākā līmeņa vadītāji ir ģenerāldirektori, ģenerāldirektoru vietnieki, direktori un galvenie padomdevēji.Ģenerāldirektori ir augstākā līmeņa ES ierēdņi; viņi ir tieši pakļauti komisāram, kura pārraudzībā ir attiecīgā darbības joma, ko aptver viņu ģenerāldirektorāts (ĢD).Direktori ir pakļauti ģenerāldirektoram un atbild par direktorātiem, ko veido trīs līdz septiņas administratīvās vienības (aptuveni 100 ierēdņu).

Kā kļūt par vadītāju?

Vidējā līmeņa vadītāji

Komisijas vidējā līmeņa vadītāju brīvās vietas parasti aizpilda cilvēki, kas jau strādā Komisijā par ierēdņiem.Tomēr dažreiz, kad Komisija šādu lēmumu uzskata par atbilstīgu, tā administratīvo vienību vadītāju posteņos var iecelt ārējus kandidātus. Tā sakarā ar ES paplašināšanos 2004. gada 1. maijā tika organizēti konkursi, lai atlasītu ārējus kandidātus, kas nāk no jaunajām dalībvalstīm, un attiecīgās valstis godīgi tiktu pārstāvētas Eiropas institūciju personālā.

Lai jūs varētu iecelt administratīvās vienības vadītāja amatā, jums ir jāatbilst obligātajām prasībām, kas piemērojamas visām pakāpēm no AD 9 līdz AD 14, un ir jābūt ar konkrēto posteni saistītajām zināšanām. Šīs prasības var būt dažādas atkarībā no pakāpes, kas norādīta publicētajā konkursa paziņojumā, bet jums obligāti ir jābūt kvalifikācijai konkrētajās jomās un darba pieredzei; parasti tiek prasīta 10 līdz 15 gadu darba pieredze, kas apliecina noteiktas zināšanas konkrētā Komisijas politikas vai darbību jomā.

Katrs konkurss tiek izziņots paziņojumā, ko publicē Oficiālajā Vēstnesī. Tur jūs atradīsit papildu informāciju par konkrētajām prasībām, kas izvirzītas konkursam, kas jūs interesē. Klikšķiniet uz saites, lai aplūkotu pieejamās vakances.

Augstākā līmeņa vadītāji

Principā augstākā līmeņa vadītāju amati tāpat kā vidējā līmeņa vadītāju amati ir pieejami tikai iekšējiem kandidātiem. Tomēr, lai Komisijai būtu pietiekami plaša kandidātu izvēle, vakanču paziņojumus dažreiz publicē ārpus institūcijas.

Tāpat kā vidējā līmeņa vadītājiem augstākā līmeņa vadītājiem ir jābūt augsti kvalificētiem, ar pieredzi un zināšanām, kuras var apliecināt. Īpaša uzmanība tomēr tiek pievērsta pieredzei un darba stāžam, kas iegūts iepriekšējos amatos.
Izņēmuma gadījumos vadības amatus var aizpildīt pagaidu darbinieki. Klikšķiniet uz saites, lai aplūkotu pieejamās vakances.

Iesniegt darba pieteikumu

Tiklīdz pieņemts lēmums ārpus institūcijas publicēt vakances paziņojumu, visa vajadzīgā informācija, ieskaitot elektroniskus formulārus, ir pieejama šādās lapās:

Šos paziņojumus publicē arīOficiālajā Vēstnesī.

Lai noskaidrotu sīkāk, kā norisinās darbā pieņemšanas process un augstākā līmeņa vadītāju atlase un iecelšana, varat iepazīties ar kandidātiem domātajām vadlīnijām.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Karjera un priekšrocības

Karjera

Administratīvās vienības vadītājiem Eiropas institūciju karjeras struktūrā var būt kāda no pakāpēm intervālā no AD 9 līdz AD 14. Direktoriem var būt pakāpes AD 14 un AD 15, un ģenerāldirektoriem - AD 15 un AD16.

Nesenā administratīvā reforma Komisijā ir skārusi vidējā un augstākā līmeņa vadītāju karjeras. Augstākā līmeņa vadītājiem tagad ir jāmaina darbs pēc pieciem gadiem (pieļaujami izņēmuma gadījumi), un arī administratīvo vienību vadītāji tiek mudināti pēc pieciem amatā aizvadītiem gadiem meklēt jaunu darbu Komisijā. Reforma precizējusi arī iemaņas, kuras ir nepieciešamas visiem vadītājiem, un ieviesusi arī viņu darba regulāras novērtēšanas kārtību, kas ir efektīvāka. Tādējādi vidējā un augstākā līmeņa vadītāji var turpināt attīstīt savu karjeru, jo tagad direktoru un ģenerāldirektoru līmenī ir iespējami paaugstinājumi.

Atalgojums

Vidējā līmeņa vadītāji (pakāpes no AD 9 līdz AD 14) var saņemt pamatalgu intervālā no 6200 līdz 13100 eiro atkarībā no viņu pakāpes un viņu stāža, tajā pašā laikā augstākā līmeņa vadītāji (AD 14 līdz AD 16) var nopelnīt aptuveni 11500 līdz 14800 eiro. Sīkākai informācijai skatiet algu tabulu Civilnoteikumu 66. pants

Pamatalgas ik gadus tiek pielāgotas, ievērojot ES dalībvalstīs konstatēto inflāciju un pirktspēju.Uz vadītāju algu un priekšrocībām attiecas tie paši noteikumi, kuri attiecas uz citiem Eiropas ierēdņiem.Papildu informācijai skatiet sadaļu pastāvīgie ierēdņi.

Commission civil service