Naršymo kelias

Vadovai

Vadovų veikla Komisijoje

Vidurinė vadovybė

Skyrių vadovai – tai Europos Komisijos pagrindas.Jei norite tapti skyriaus vadovu, be specialių žinių ir įgūdžių bei tinkamo lygio bendrojo išsilavinimo, dar turite sugebėti vadovauti, kad galėtumėte motyvuoti žmones, jiems patarti ir skatinti komandinį darbą.Atsižvelgdamas į darbo planus ir viso generalinio direktorato strategiją turėsite nustatyti ir koreguoti savo darbuotojų tikslus ir užduotis.Be to, turėsite nustatyti savo skyriaus tikslus, o po to stebėti ir vertinti, kokia yra skyriaus pažanga jų siekiant.Nepaprastai svarbūs ir tarpasmeniniai santykiai bei bendravimo ir derybų įgūdžiai.

Vyresnioji vadovybė

Prie šios rūšies Komisijos vadovų priklauso generaliniai direktoriai, jų pavaduotojai, direktoriai ir vyriausieji patarėjai.Generaliniai direktoriai yra aukščiausios grandies ES tarnautojai, atsiskaitantys tiesiogiai Komisijos nariams, atsakingiems už tos srities, su kuria susijusi tam tikro generalinio direktorato veikla, politiką.Generaliniams direktoriams atsiskaito direktoriai, atsakingi už direktoratus, kuriuos sudaro 3–7 skyriai (apie 100 pareigūnų).

Kaip tapti vadovu?

Vidurinės grandies vadovai

Į vidurinės grandies vadovų pareigas paprastai skiriami jau kurį laiką Komisijoje dirbantys tarnautojai.Vis dėlto kartais tam tikromis aplinkybėms Komisija skyriaus vadovais skiria ir asmenis iš kitur.Pavyzdžiui, rengiantis 2004 m. gegužės 1 d. ES plėtros etapui buvo organizuojami konkursai, per kuriuos skyrių vadovų pareigoms atrinkti Komisijoje nedirbantys kandidatai iš naujųjų ES šalių, siekiant užtikrinti, kad ES institucijose būtų tinkamas visų tautybių vidurinės grandies vadovų santykis.

Jei norite teikti prašymą eiti skyriaus vadovo pareigas, turite atitikti minimalius AD 9–AD 14 kategorijos pareigybės reikalavimus ir turėti specialios su tam tikru darbu susijusios patirties.Reikalavimai skiriasi priklausomai nuo to, kurios kategorijos pareigybės konkursas skelbiamas.Vienas iš bendrų reikalavimų – turėti konkrečios srities kvalifikaciją ir (paprastai 10–15 metų) profesinės patirties, kad gerai išmanytumėte tos srities Komisijos politiką arba veiklą.

Daugiau informacijos apie konkrečius reikalavimus rasite pranešime apie konkursą, kuriame norite dalyvauti.Pranešimus rasite Oficialiajame leidinyje.Patikrinkite, ar yra laisvų darbo vietų .

Vyresnieji vadovai

Kaip ir vidurinės grandies, vyresniaisiais vadovais paprastai darbinami Komisijos darbuotojai.Vis dėlto siekiant suteikti galimybę Komisijai rinktis iš daugiau kandidatų kartais apie laisvas darbo vietas skelbiama ne tik Komisijoje.

Vyresnieji vadovai Komisijoje, kaip vidurinės grandies vadovai, turi būti aukštos kvalifikacijos, turėti profesinės patirties ir patvirtintų specialių žinių, bet jūsų karjerai svaresnė darbo patirtis ir stažas.
Išimtinėmis aplinkybėmis vadovo pareigas gali eiti laikinasis darbuotojas.Patikrinkite, ar yra laisvų darbo vietų .

Kreipimasis dėl darbo

Jei atsiranda laisvų darbo vietų ir nusprendžiama apie jas skelbti ne tik Komisijos darbuotojams, visa informacija, įskaitant elektronines prašymo formas, teikiama šioje svetainėje:

Pranešimai skelbiami ir Oficialiajame leidinyje.

Apie vyresniųjų vadovų įdarbinimo tvarką, atranką ir skyrimą sužinosite kandidatų gairėse.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Karjera ir darbo sąlygos

Karjera

Pagal ES institucijų nuostatus skyrių vadovai gali būti AD 9–AD 14 kategorijos,direktoriai – AD 14–AD 15, o generaliniai direktoriai – AD 15 ir AD 16.

Neseniai įvykdyta Komisijos administracijos reforma paveikė vidurinės ir grandies ir vyresniuosius vadovus.Vyresnieji vadovai dabar turi keisti darbą kas penkerius metus (išskyrus išimtinius atvejus).Kas tiek pat metų ieškotis naujo darbo Komisijoje skatinami ir skyrių vadovai.Aiškiai nustatyti visiems vadovams būtini įgūdžiai.Be to, patobulinta vidurinės grandies ir vyresniųjų vadovų darbo rezultatų vertinimo sistema, ir juos pradėta vertinti reguliariai.Taigi dabar vidurinės grandies arba vyresnieji vadovai gali toliau kopti karjeros laiptais, nes dabar būdami direktoriai ir generaliniais direktoriai jie gali būti paaukštinami tarnyboje.

Atlyginimas

Vidurinės grandies (AD 9–AD 14 kategorijos) vadovų bazinis atlyginimas yra apie 6 200–13 100 eurų, priklausomai nuo kategorijos ir stažo pakopos, o vyresnieji (AD 14–AD 16 lygio) vadovai gali uždirbti maždaug 11 500–14 800 eurų.Daugiau informacijos rasite atlyginimų lentelėje Tarnybos nuostatų 66 straipsnyje.

Kiekvienais metais baziniai atlyginimai pakoreguojami pagal infliacijos ir perkamosios galios lygį ES šalyse.Vadovų atlyginimai ir kitos išmokos mokami pagal tas pačias taisykles, kaip kitų ES institucijų tarnautojų.Daugiau informacijos rasite skyrelyje "Nuolatiniai pareigūnai".Commission civil service