Navigációs útvonal

Vezetők

A bizottsági vezetők feladatai

Középszintű vezetők

Az Európai Bizottság munkájában központi szerepet töltenek be a csoportvezetők.Ahhoz, hogy valakiből csoportvezető lehessen, szaktudáson, valamint megfelelő iskolázottságon kívül olyan vezetői képességekkel is rendelkeznie kell, melyek birtokában motiválni és irányítani tudja az embereket, és ösztönözni tudja a csoportmunkát.A csoportvezetőknek főigazgatóságuk általános stratégiájával és munkatervével összhangban célkitűzéseket kell meghatározniuk beosztottjaik számára, és ezeket adott esetben felül kell vizsgálniuk.Feladatuk továbbá az is, hogy célkitűzéseket állapítsanak meg a csoport egésze számára, továbbá hogy nyomon kövessék és kiértékeljék azok végrehajtását.Elengedhetetlen, hogy kiváló interperszonális, kommunikációs és tárgyalóképességgel rendelkezzenek.

Felsőszintű vezetők

A Bizottság felsőszintű vezetését a főigazgatók, a főigazgató-helyettesek és a vezető tanácsadók biztosítják.A főigazgatók állnak az európai uniós köztisztviselői piramis csúcsán: közvetlenül annak a biztosnak jelentenek, aki az általuk vezetett főigazgatóság munkáját felügyeli.A főigazgatóknak az igazgatók jelentenek, akik a 3–7 csoportból álló (kb. 100 tisztviselőt tömörítő) igazgatóságok munkáját irányítják.

A bizottsági vezetők felvétele

Középszintű vezetők

A megüresedett középvezetői beosztásokat a Bizottság rendszerint olyan emberekkel tölti fel, akik már az intézmény köztisztviselői állományának tagjai.Kivételes és szükséges esetekben azonban a Bizottság külső jelentkezőket alkalmaz a csoportvezetői állások betöltésére. A 2004. május 1-jei uniós bővítés kapcsán például az Európai Unió versenyvizsgákat szervezett annak érdekében, hogy a csoportvezetői beosztásokba külső pályázókat vegyen fel az új tagállamokból. Azt kívánta biztosítani, hogy az európai intézményekben az újonnan csatlakozott országok méltányosan képviseltethessék magukat középvezetői szinten.

Azoknak, akik csoportvezetői állást szeretnének megpályázni, meg kell felelniük az AD 9–14 besorolási fokozatok vonatkozásában meghatározott minimumkövetelményeknek, és rendelkezniük kell a kérdéses munkakör betöltéséhez szükséges szakismeretekkel.A követelmények annak függvényében változnak, milyen besorolási fokozatba tartozik a meghirdetett beosztás. Minden esetben előírják azonban, hogy a jelölt megfelelő képesítéssel és – rendszerint 10–15 év – szakmai tapasztalattal rendelkezzen, mely felruházza a Bizottság adott szakpolitikai, illetve tevékenységi területén szükséges szakismeretekkel.

A speciális követelményekkel kapcsolatban az érdeklődők részletes tájékoztatást olvashatnak az adott versenyvizsga-kiírásban, melyet az Európai Unió Hivatalos Lapja tesz közzé. További információk: üresedések .

Felsőszintű vezetők

Akárcsak a középvezetői álláshelyek esetében, rendszerint a megüresedett felsővezetői beosztásokat is csak belső jelöltek pályázhatják meg.Annak érdekében azonban, hogy a jelöltek széles köréből választhassa ki leendő munkatársait, egyes esetekben a Bizottság az állásokat külső pályázók számára is meghirdeti.

A Bizottság a felsővezetők esetében is követelménynek tekinti a magas szintű végzettség, a szakmai tapasztalat és a szakértelem bizonyított meglétét, de a középvezetőkhöz képest nagyobb hangsúlyt helyez a szakmai életút során szerzett tapasztalatra és a szolgálati évek számára.
Kivételes körülmények esetén a vezetői állásokat ideiglenes alkalmazottak is betölthetik. További információk: üresedések .

Jelentkezés

A külső pályázók számára meghirdetni kívánt üresedésekkel kapcsolatos információk, az elektronikus jelentkezési lapokkal együtt, megtalálhatók az alábbi weboldalakon:

Az álláskiírásokat a Hivatalos Lap is közzéteszi.

A felvételi eljárás lépéseivel, illetve a felsővezetők kiválasztásával és kinevezésével kapcsolatban a pályázóknak szóló iránymutatások szolgálnak tájékoztatással.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Besorolás, előmenetel és juttatások

Besorolás és előmenetel

A csoportvezetők az európai intézmények besorolási rendszerében az AD 9–14 besorolási fokozatokat töltik be.Az igazgatói beosztások az AD 14–15, míg a főigazgatói álláshelyek az AD 15–16 besorolási fokozatba tartoznak.

A Bizottság közelmúltban végrehajtott igazgatási reformja hatást gyakorolt a közép- és a felsőszintű vezetők előmenetelére.A felsővezetőknek jelenleg – egyes kivételes eseteket kivéve – ötévente beosztást kell váltaniuk, a csoportvezetők esetében pedig ajánlott, hogy ötévente új bizottsági munkakört keressenek maguknak.Azoknak a készségeknek a meghatározására is sor került, melyekkel a közép- és a felsővezetőknek egyaránt rendelkezniük kell.A Bizottság mindkét csoport esetében javította és rendszeressé tette a teljesítményértékelést.A változásoknak köszönhetően a közép- és a felsőszintű vezetők számára is lehetővé vált, hogy feljebb jussanak a hivatali ranglétrán. Ma már besorolási fokozatukon belül az igazgatók és a főigazgatók is előrébb léphetnek.

Fizetés

A középvezetők (AD 9–14 besorolási fokozat) alapilletménye hozzávetőleg 6200 és 13 100 euró között mozog a besorolás és a szolgálati idő függvényében, míg a felsővezetők (AD 14–16) havi alapfizetése kb. 11 500–14 800 eurót tesz ki. További információk: a személyzeti szabályzatban feltüntetett illetménytáblázat (személyzeti szabályzat – 66. cikk).

Az alapfizetéseket a Bizottság minden évben kiigazítja annak megfelelően, mekkora az infláció és a fizetések vásárlóereje az egyes európai uniós tagországokban.A vezetők fizetése és egyéb juttatásai tekintetében ugyanazok a szabályok érvényesülnek, mint a többi európai köztisztviselő esetében. További információk: állandó tisztviselők.Commission civil service