Navigointipolku

Johtajat

Mitä kuuluu johtajien tehtäviin komissiossa

Keskijohto

Yksikönpäälliköt ovat Euroopan komission selkäranka.Yksikönpäälliköllä on oltava erikoisalan tuntemuksen ja osaamisen sekä hyvän yleiskoulutuksen lisäksi johtamistaitoa, jota tarvitaan henkilöstön motivoimiseen ja ohjaamiseen sekä tiimityön edistämiseen.Yksikönpäällikkö määrittää ja tarkistaa henkilöstönsä tavoitteet ja päämäärät pääosaston strategisen työsuunnitelman puitteissa.Hän myös asettaa yksikkönsä tavoitteet sekä seuraa ja arvioi edistymistä niiden saavuttamisessa.Erinomaiset ihmissuhdetaidot sekä kommunikointi- ja neuvottelukyvyt ovat myös hyvin tärkeitä.

Ylempi johto

Komission ylempään johtajistoon kuuluvat pääjohtajat, varapääjohtajat, johtajat ja pääneuvonantajat.Pääjohtajat ovat EU:n virkamiesrakenteen ylin porras, ja he ovat toiminnastaan vastuussa suoraan pääosastonsa politiikanalasta vastaavalle komissaarille.Johtajat työskentelevät pääjohtajien alaisina ja vastaavat 3–7 yksiköstä muodostuvista linjoista, joissa on keskimäärin noin 100 virkamiestä.

Miten johtajaksi pääsee

 

Keskijohto

Komission keskijohdossa vapautuviin paikkoihin valitaan yleensä komissiossa jo työskenteleviä virkamiehiä.Tarvittaessa komissio saattaa kuitenkin nimittää yksikönpäällikön virkoihin ulkoisiakin hakijoita.Esimerkiksi toukokuussa 2004 tapahtuneen EU:n laajentumisen vuoksi järjestettiin kilpailuja, joissa valittiin yksikönpäälliköiksi ulkoisia hakijoita uusista jäsenvaltioista. Siten haluttiin varmistaa, että EU:n toimielinten keskijohdossa olisi myös näiden maiden kansalaisia.

Yksikönpäällikön virkaan valittavan henkilön on täytettävä kaikki palkkaluokkien AD 9 – AD 14 vähimmäiskelpoisuusehdot, ja hänellä on oltava kokemusta kyseisestä työtehtävästä tai työtehtävistä.Vaatimukset vaihtelevat riippuen siitä, minkä palkkaluokan viraksi virka on kilpailussa ilmoitettu, mutta niihin sisältyy aina erikoisalan pätevyys ja yleensä 10–15 vuoden työkokemus, jonka ansiosta hakijalla on pitkä kokemus tietystä komission politiikasta tai tietyltä alalta.

Yksityiskohtaisempia tietoja vaatimuksista on Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavassa kilpailuilmoituksessa, jossa kerrotaan avoimesta kilpailusta. Avoimet virat .

Ylempi johto

Keskijohdon virkojen tavoin myös ylemmän johdon virat ovat yleensä vain sisäisessä haussa. Toisinaan virka voidaan kuitenkin myös panna yleiseen hakuun, jotta laajempi hakijapohja suo komissiolle enemmän valinnanvaraa.

Myös ylemmän johdon virkaan edellytetään laajaa pätevyyttä, pitkää työkokemusta ja todistettavaa asiantuntemusta. Kokemusta johtotehtävistä ja pitkää virkaikää korostetaan kuitenkin enemmän kuin keskijohdon virkojen kohdalla.

Poikkeustapauksissa johtajan virka voidaan täyttää ottamalla palvelukseen väliaikainen toimihenkilö Avoimet virat .

Työnhaku

Ulkoisessa haussa olevat tehtävät ja sähköiset hakulomakkeet:

Ilmoitukset julkaistaan myös Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL).

Rekrytoinnista ja ylemmän johdon valinta- ja nimitysprosesseista on lisätietoja hakijoille suunnatussa oppaassa.

Find out more about the selection process for senior managers pdf - 240 KB [240 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Ura ja etuudet

Ura

Yksikönpäälliköt luokitellaan Euroopan unionin toimielinten urarakenteen palkkaluokkiin AD 9 – AD 14.Johtajat luokitellaan palkkaluokkiin AD 14 ja AD 15 ja pääjohtajat palkkaluokkiin AD 15 ja AD 16.

Komission taannoinen hallinnonuudistus koski myös keskijohtoa ja ylempää johtoa.Ylempien johtajien on nykyisin vaihdettava tehtävää viiden vuoden välein (paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa) ja myös yksikönpäälliköitä kannustetaan hakemaan uutta tehtävää komission sisällä viiden vuoden välein.Kaikilta johtajilta edellytettävät taidot määriteltiin tarkoin.Samassa yhteydessä alettiin keskitason johtajiin ja ylempiin johtajiin soveltaa säännöllisesti aiempaa tehokkaampaa työsuorituksen arviointimenettelyä.Näiden muutosten jälkeen keskijohdon ja ylemmän johdon virkamiesten on mahdollista jatkaa etenemistä urallaan, koska ylennykset johtajiksi ja pääjohtajiksi ovat mahdollisia.

Palkka

Keskijohdon (palkkaluokat AD 9 – AD 14) peruspalkat ovat suunnilleen 6 200 – 13 000 euroa riippuen palkkaluokasta ja tasokorotuksesta, ja ylempien johtajien (AD 14 – AD 16) palkka puolestaan on noin 11 500 – 14 800 euroa. Lisätietoja on henkilöstösääntöjen 66 artiklassa olevassa palkkataulukossa.

Peruspalkkoja mukautetaan vuosittain inflaation ja EU:n jäsenvaltioiden ostovoiman perusteella.Johtajien palkka ja muut etuudet noudattavat samoja sääntöjä kuin muillakin EU:n pysyvillä virkamiehillä.Lisätietoja on kohdassa vakinaiset virkamiehet.Commission civil service