Sökväg

Språk

27 medlemsländer och 23 officiella språk.Det säger sig självt att språkavdelningarna är mycket viktiga för en institution som EU-kommissionen.Beroende på intresse och utbildning kan du välja mellan

  • skriftlig översättning på generaldirektoratet för översättning, och
  • konsekutiv tolkning eller simultantolkning på generaldirektoratet för tolkning.

I båda fallen gäller samma regler som för alla andra fasta tjänster vid EU-kommissionen, dvs.du måste bli godkänd i ett allmänt uttagningsprov. Bara i undantagsfall kan tolkar få tillfällig anställning i särskilda eller brådskande fall.

Mer information om arbetet som översättare och tolk vid kommissionen:

På dessa webbplatser hittar du också information om möjligheterna till tillfälligt arbete som frilansöversättare, frilanstolk eller praktikant vid EU-kommissionen.

Commission civil service