Navigačný riadok

Jazyky

Pri 27 členských štátoch a 23 úradných jazykoch majú jazykové služby pre inštitúciu ako Európska komisia mimoriadnu dôležitosť.V závislosti od vášho smerovania a odbornej prípravy si môžte vybrať medzi:

  • prekladmi písomností, ktoré zabezpečuje generálne riaditeľstvo pre preklady;
  • konzekutívnym alebo simultánnym tlmočením, ktoré zabezpečuje generálne riaditeľstvo pre tlmočenie;

V oboch prípadoch sa na to, aby ste sa stali pracovníkom, používajú rovnaké pravidlá ako na všetky ostatné stále pozície v Európskej komisii.Znamená to, že musíte prejsť skúškami verejného výberového konania.Len vo výnimočných prípadoch, v prípade osobitných alebo urgentných potrieb, sa tlmočníci môžu prijímať ako dočasní pracovníci.
Viac informácií o kariére:

Na týchto internetových stránkach nájdete aj informácie o dočasnej pracovnej skúsenosti ako nezávislí prekladatelia alebo tlmočníci alebo ako stážisti v jazykovej oblasti.

Commission civil service