Ścieżka nawigacji

Języki

służby językowe mają olbrzymie znaczenie. W zależności od Państwa preferencji i wykształcenia mogą Państwo wybrać między:

  • tłumaczeniem pisemnym, za które odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych;
  • tłumaczeniem ustnym – symultanicznym lub konsekutywnym – za które odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych.

W obu wypadkach, przy rekrutacji tłumaczy zatrudnionych na stałe stosowane są takie same zasady jak w przypadku innych stałych stanowisk w Komisji Europejskiej. To oznacza, że należy zdać egzamin w formie otwartego konkursu. Jedynie w wyjątkowych wypadkach, kiedy występuje nagłe zapotrzebowanie, istnieje możliwość zatrudnienia tłumaczy ustnych na czas określony.
Więcej informacji na temat kariery w charakterze:

Na tych stronach internetowych podano również informacje dla tzw. tłumaczy zewnętrznych („wolnych strzelców”) oraz na temat możliwości odbycia stażu w dziedzinie językowej.

Commission civil service