Kruimelpad

Talen

Nu de Europese Unie 28 lidstaten en 24 officiële talen telt, spreekt het vanzelf dat de taaldiensten van het grootste belang zijn voor een instelling als de Europese Commissie.Afhankelijk van uw interesse en opleiding kunt u kiezen tussen:

  • schriftelijk vertalen, dat bij het directoraat-generaal Vertaling gebeurt;
  • consecutief of simultaan tolken, dat onder het directoraat-generaal Tolken valt.

In beide gevallen gelden dezelfde regels voor indiensttreding als voor elke andere vaste aanstelling bij de Europese Commissie.Dat betekent dat u moet slagen voor een algemeen vergelijkend onderzoek. Alleen bij uitzondering, in spoed- of noodgevallen, kunnen tolken als tijdelijk functionaris worden aangenomen.
Voor meer informatie over een loopbaan als

Op deze websites vindt u ook informatie over de mogelijkheden om werkervaring als freelance vertaler of tolk op te doen en over stages op taalgebied.

Commission civil service