Navigācijas ceļš

Valodas

Ievērojot to, ka ir 28 dalībvalstis un 24 oficiālās valodas, ir pavisam pašsaprotama valodu dienestu izšķirošā nozīme tādā institūcijā, kāda ir Eiropas Komisija.Atbilstīgi savām vēlmēm un izglītībai, varat izvēlēties:

  • rakstisko tulkošanu, kas ir Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārraudzībā;
  • secīgo/konsekutīvo vai sinhrono tulkošanu, kas ir Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāta pārraudzībā.

Abos gadījumos uz pieņemšanu darbā attiecas tie paši noteikumi, kurus piemēro, pieņemot darbā jebkurā citā ierēdņa darba vietā Eiropas Komisijā.  Tas nozīmē, ka ir jāizturvispārējs konkurss.Izņēmuma kārtā, kad ir īpaša vai steidzama vajadzība, mutiskos tulkus var pieņemt darbā kā pagaidu darbiniekus.
Papildu informācijai par:

Šajās vietnēs tāpat atradīsit informāciju par iespējām uz laiku strādāt tulkotāja vai ārštata tulka darbu vai praktizēties valodu jomā.

Commission civil service