Naršymo kelias

Kalbos

27 valstybių narių ES, kur vartojamos 23 oficialiosios kalbos, tokiai institucijai kaip Europos Komisija kalbinės paslaugos itin svarbios.Atsižvelgdami į polinkius ir išsilavinimą galite teikti:

  • vertimo raštu paslaugas Vertimo raštu generaliniame direktorate;
  • nuosekliojo arba sinchroninio vertimo paslaugas Vertimo žodžiu generaliniame direktorate.

Norintiems eiti bet kurias iš šių pareigų taikomos tos pačios taisyklės kaip bet kuriam kitam nuolatiniam darbui Europos Komisijoje.Tai reiškia, kad turite išlaikyti viešo konkurso egzaminą.Tik išimtiniais atvejais, esant ypatingam ar skubiam reikalui, vertėjai žodžiu gali būti įdarbinami kaip laikinieji darbuotojai.
Daugiau informacijos apie karjeros galimybes:

Šiose svetainėse taip pat rasite informacijos apie laikinąjį darbą laisvai samdomais vertėjais ir kalbų srities stažuotes.

Commission civil service