Navigatsioonitee

Keeled

28 liikmesriigi ja 24 ametliku keele puhul on tõlkeosakondadel Euroopa Komisjonis oluline osa.Võite oma eelistusi ja koolitusi arvesse võttes valida kahe järgmise valdkonna vahel:

  • kirjalik tõlge, kirjaliku tõlke peadirektoraat,
  • järel- või sünkroontõlge, suulise tõlke peadirektoraat.

Mõlemal juhul kohaldatakse töölevõtmisel samu eeskirju kui komisjoni alaliste ametnike puhul.Tuleb läbida avalik konkurss. Ainult erandjuhul ning erivajadusel võib võtta tõlke tööle ajutiste ametnikena.
Lisateave töövõimaluste kohta:

Eelnimetatud veebisaitidel leiate teavet ka vabakutselise tõlkija või tõlgi või praktikandina töötamise kohta.

Commission civil service