Διαδρομή πλοήγησης

Γλώσσες

Με 28 κράτη μέλη και 24 επίσημες γλώσσες, είναι προφανές ότι οι γλωσσικές υπηρεσίες έχουν ύψιστη σημασία για ένα θεσμικό όργανο όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανάλογα με τις σπουδές σας και την κλίση σας, μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ:

  • της γραπτής μετάφρασης, η οποία πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης
  • της διαδοχικής ή ταυτόχρονης διερμηνείας, η οποία πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας

Και στις δύο περιπτώσεις, για να γίνετε μέλος του προσωπικού, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως για κάθε άλλη μόνιμη θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να επιτύχετε σε έναν γενικό διαγωνισμό. Μόνον κατ’ εξαίρεση, για ειδικές ή επείγουσες περιπτώσεις, διερμηνείς μπορούν να προσληφθούν ως έκτακτο προσωπικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σταδιοδρομίας ως :

Σ΄αυτούς τους δικτυακούς τόπους θα βρείτε επίσης πληροφορίες για την προσωρινή απασχόλησή σας ως εξωτερικός μεταφραστής ή διερμηνέας ή ασκούμενος στον γλωσσικό τομέα.

Commission civil service