Sti

Sprog

Med 27 medlemslande og 23 officielle sprog siger det sig selv, at sprogtjenesterne er af største betydning for en institution som Europa-Kommissionen.Afhængigt af lyst, evner og uddannelse kan du vælge mellem:

  • skriftlig oversættelse, som sorterer under Generaldirektoratet for Oversættelse
  • konsekutiv- og simultantolkning, som sorterer under Generaldirektoratet for Tolkning.

I begge tilfælde gælder samme ansættelsesregler som for andre faste stillinger i Kommissionen. Du skal således bestå en almindelig udvælgelsesprøve. Tolke ansættes dog også i enkelte tilfælde som midlertidigt ansatte, hvis der viser sig særlige eller øjeblikkelige behov.
Flere oplysninger om ansættelse som oversætter og tolk:

På disse websteder finder du også oplysninger om midlertidigt arbejde som freelanceoversætter eller freelancetolk og som praktikant i sprogtjenesterne.

Commission civil service