Cesta

Jazyky

S 27 členskými státy a 23 úředními jazyky jsou jazykové služby pro orgán jako Evropská komise nanejvýš důležité. V závislosti na svém zaměření a odborném vzdělání si můžete vybrat mezi:

  • písemnými překlady, které zajišťuje generální ředitelství pro překlady;
  • konsekutivním nebo simultánním tlumočením, které provádí generální ředitelství pro tlumočení.

Chcete-li se v obou případech stát zaměstnancem, platí stejná pravidla jako pro jakékoli jiné stálé pracovní místo u Evropské komise. To znamená, že budete muset složit zkoušku v rámci otevřeného výběrového řízení. Pouze výjimečně, ve zvláštních nebo naléhavých případech mohou být tlumočníci přijati jako dočasní zaměstnanci.
Chcete-li získat více informací o kariéře:

Na těchto internetových stránkách naleznete také informace o dočasné pracovní praxi jako externí překladatelé nebo tlumočníci či jako stážisté.

Commission civil service