Навигационна пътека

Езици

За институция като Европейската комисия, обслужваща 27 държави и 23 официални езика, езиковите услуги от изключителна важност.В зависимост от наклонностите и обучението си можете да избирате между:

  • писмени преводи, извършвани от Генерална дирекция „Писмени преводи“;
  • консекутивен или симултанен превод, извършван от Генерална дирекция „Устни преводи“.

И в двата случая за да станете член на персонала, трябва да изпълните същите условия като всички други постоянни служители на Комисията.Това означава, че трябва да издържите изпитите на открит конкурс.Само в изключителни случаи и за специални или спешни нужди устни преводачи могат да бъдат наемани като служители на срочен договор.
За повече информация за кариера като:

На техните уебсайтове ще намерите също информация за възможностите за временна работа като преводач на свободна практика или като стажант в сферата на езиците.

Commission civil service