Navigačný riadok

Pracovné príležitosti

Pracovať pre Európsku komisiu je náročné! Podobnú organizáciu z hľadiska práce, ktorú budete vykonávať, ani z hľadiska skutočne multikultúrneho prostredia, v ktorom sa ocitnete, nenájdete.


 

09/09/2013

 Výzva na vyjadrenie záujmu o pozície zmluvných zamestnancov

Európska komisia otvára novú výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom vytvoriť zoznam zmluvných zamestnancov vo funkčných skupinách II, III a IV v týchto všeobecných oblastiach: administratíva, audit, sekretariát, ekonómia, financie, informácie a komunikácia, jazyky, právo, politika, programové/projektové riadenie a štatistika...

Na to, aby ste sa mohli zúčastniť tejto výzvy na vyjadrenie záujmu, musíte podať žiadosť prostredníctvom lokality „EU CV online“. Ak ešte nie ste zaregistrovaný(-á) v tejto databáze, musíte si najskôr vytvoriť užívateľské konto a vypracovať elektronický životopis. Po vyplnení životopisu si môžete vybrať výzvu(-y) pre zodpovedajúcu funkčnú skupinu(-y) a podať žiadosť. Môžete si podať žiadosť pre jednu alebo viac funkčných skupín za predpokladu, že spĺňate podmienky prijatia do výberového konania pre zodpovedajúce funkčné skupiny, ako sa vymedzuje vo výzve na vyjadrenie záujmu. V každej funkčnej skupine si uchádzači môžu vybrať jeden alebo viac profilov a miest výkonu práce.

Útvary Komisie prehľadajú databázu a určia uchádzačov, ktorí budú pozvaní na pracovné pohovory. Úspešným uchádzačom bude ponúknutá pracovná zmluva na dobu určitú podľa článku 3b podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Únie. Do tejto výzvy nie sú zahrnuté zmluvy typu 3A, ktoré môžu viesť k uzatvoreniu zmluvy na dobu neurčitú. Väčšina zmlúv bude ponúknutá v týchto hlavných miestach výkonu práce Komisie: Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko) a Ispra (Taliansko), hoci niektoré pozície môžu byť voľné aj v iných miestach výkonu práce, ako sú: Geel (Belgicko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (Holandsko) a Sevilla (Španielsko).

Pred podaním prihlášky si pozorne prečítajte výzvu na vyjadrenie záujmu pdf - 257 KB [257 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) :

Ak chcete vyplniť prihlášku, kliknite sem


Chceli by ste...

... sa zaradiť medzi stálych pracovníkov?

... získať časovo limitovanú skúsenosť z práce vo viacjazyčnom prostredí?

Čokoľvek robíte, široký záber činností EÚ ohraničený jej relatívne malou veľkosťou znamená, že môžete očakávať dosť veľký stupeň zodpovednosti na počiatku vašej kariéry a v škále rôznych oblastí.
Vaše šance sa zvýšia, ak do vašej oblasti záujmu patria nasledujúce okruhy:

Commission civil service