Διαδρομή πλοήγησης

Δυνατότητες απασχόλησης

Η εργασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μία μεγάλη πρόκληση!Δεν θα βρείτε άλλον οργανισμό σαν κι αυτόν, από την άποψη της εργασίας που θα διεκπεραιώνετε και του γνήσια πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος εντός του οποίου θα βρεθείτε.


 

Νρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβασιούχους υπαλλήλους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε να δημιουργήσει ομάδα υποψηφίων για την πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων στις ομάδες καθηκόντων II, III και IV στους ακόλουθους γενικούς τομείς δραστηριότητας: διοίκηση, λογιστικός έλεγχος, γραμματεία, οικονομία, δημοσιονομικά θέματα, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, γλώσσες, νομικά θέματα, πολιτική, διαχείριση προγράμματος/έργου και στατιστικές…

Για τη συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να υποβάλλετε αίτηση μέσω του δικτυακού τόπου «EU CV online». Αν δεν έχετε ακόμη εγγραφεί στην εν λόγω βάση δεδομένων, πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό και ηλεκτρονικό βιογραφικό σημείωμα. Μόλις συμπληρώσετε το βιογραφικό σας, μπορείτε να επιλέξετε και να υποβάλετε αίτηση για την/τις πρόσκληση/προσκλήσεις για την/τις αντίστοιχη/χες ομάδες καθηκόντων. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μία ή για περισσότερες ομάδες καθηκόντων, υπό τον όρο ότι πληροίτε τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας για την αντίστοιχη ομάδα καθηκόντων, όπως καθορίζονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι υποψήφιοι για κάθε ομάδα καθηκόντων μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ και έναν ή περισσότερους τόπους εργασίας.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ερευνήσουν τη βάση δεδομένων και θα εντοπίσουν τους υποψηφίους που θα καλέσουν για συνεντεύξεις σχετικά με την επάρκειά τους. Με τους επιτυχόντες υποψήφιους θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 3β του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ). Η παρούσα πρόσκληση δεν καλύπτει τις συμβάσεις εργασίας του τύπου 3A, οι οποίες μπορεί να καταλήξουν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι περισσότερες συμβάσεις θα αφορούν τους κύριους τόπους εργασίας της Επιτροπής: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) και Ίσπρα (Ιταλία), μολονότι ορισμένες θέσεις εργασίας μπορεί να ανήκουν σε άλλους τόπους εργασίας, όπως Geel (Βέλγιο), Καρλσρούη (Γερμανία), Petten (Κάτω Χώρες) και Σεβίλλη (Ισπανία).

Πριν από την υποβολή της αίτησης, διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος pdf - 257 KB [257 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) :

Για να συμπληρώσετε την αίτησή σας, πατήστε εδώ

 


Ενδιαφέρεστε να γίνετε ...

... μόνιμος υπάλληλος;

...έκτακτος υπάλληλος για να δοκιμάσετε την εργασία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον;

Ανεξάρτητα από τη θέση σας, το ευρύ φάσμα που καλύπτουν οι δραστηριότητες της ΕΕ, σε συνδυασμό με το σχετικά μικρό μέγεθός της, σημαίνει ότι μπορεί να σας ανατεθούν υψηλού επιπέδου καθήκοντα από τα πρώτα ήδη βήματα της σταδιοδρομίας σας και σε διάφορους τομείς.Ιδιαίτερες προοπτικές σας διανοίγονται αν τα ενδιαφέροντά σας εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Commission civil service