Навигационна пътека

Възможности за работа

Работата за Европейската комисия е предизвикателство!Няма да намерите друга подобна организация по отношение на работата, която ще вършите, и наистина многоезичната среда, в която ще попаднете.


02/03/2016

Call for expression of interest – Members of the Supervisory Committee of OLAF

Find more information:

09/09/2013

Нова покана за изразяване на интерес за договорно нает персонал

Европейската комисия обявява покана за изразяване на интерес за договорно нает персонал с цел съставяне на база данни с имената на кандидати за функционални групи II, III и IV в следните общи профили: администрация, одит, секретарска дейност, икономика, финанси, информация и комуникации, езици, право, политики, управление на програми/проекти и статистика.

За да кандидатствате по тази покана за изразяване на интерес, трябва да използвате 'EU CV online'. Ако все още нямате регистрация в тази база данни, най-напред трябва да си създадете профил и електронна автобиография (CV). След като я попълните, можете да изберете поканата за съответната функционална група и да подадете кандидатурата си по нея. Желаещите могат да кандидатстват за една или няколко функционални групи, при положение че изпълняват условията за допустимост за съответната функционална група, посочени в поканата за изразяване на интерес. Във всяка функционална група кандидатите могат да изберат един или няколко профила и места на работа.

Службите на Комисията ще направят справка с базата данни и ще определят кои кандидати ще бъдат поканени на интервю относно компетенциите. На избраните кандидати ще бъде предложен срочен договор съгласно член 3б от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС). Настоящата покана не се отнася за договори от тип 3А, които могат да бъдат преобразувани в безсрочни договори. По-голямата част от предложените договори ще бъдат за основните места на работа на Комисията — Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург) и Испра (Италия), — макар че е възможно да се разкрият позиции в други места на работа, като Гел (Белгия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия) и Севиля (Испания).

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно поканата за изразяване на интерес pdf - 257 KB [257 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

За да подадете своята кандидатура, щракнете на този линк.


Интересува ли ви…

…как да станете постоянен служител?

…как да получите временна работа в многоезична среда?

  1. Възможни видове договори:срочно наети служители, договорно наети служители, командировани национални експерти, стажанти

С каквото и да се занимавате, широкият кръг от дейности на ЕС и сравнително малкият му размер ви гарантират висока степен на отговорност на ранен етап от кариерата ви в най-различни области.
Пред вас се откриват конкретни възможности, ако интересите ви попадат в една от следните области:

Commission civil service