Cale de navigare

Declaraţie de confidenţialitate, specifică pentru EU CV Online

În ce scop se culeg datele?

Baza de date EU CV Online vă permite să introduceţi informaţii de bază cu privire la cariera dumneavoastră profesională şi vă aveţi la dispoziţie formatul de CV electronic al Comisiei Europene.Astfel, vă puteţi prezenta candidatura on-line sau răspunde la invitaţii de manifestare a interesului publicate pe acest portal consacrat resurselor umane.Sistemul de înregistrare a CV-ului în format electronic vă facilitează accesul la posturi vacante care corespund profilului dumneavoastră şi permite departamentelor responsabile cu recrutarea să identifice candidaţii potriviţi pentru aceste posturi.

Prin intermediul acestui sistem puteţi:

  • crea, edita, modifica şi şterge CV-ul dumneavoastră european în format electronic;
  • căuta posturi vacante care corespund profilului dumneavoastră;
  • gestiona accesul instituţiilor la CV-ul dumneavoastră în format electronic;
  • trimite on-line candidatura pentru posturi vacante publicate pe acest portal;
  • gestiona candidaturile dumneavoastră şi urmări evoluţia lor.

Ce tip de date cu caracter personal se culeg?

Culegem datele care sunt incluse în formatul standard al CV-ului european EUROPASS. Este vorba de date care ţin de identitatea dumneavoastră, de postul ocupat în prezent sau anterior, educaţie, experienţă, aptitudini, talent şi cunoştinţe lingvistice.

Ce mijloace tehnice sunt folosite pentru procesarea datelor?

Toate datele sunt păstrate într-o bază de date pe un server central, cu drepturi de acces individuale prin intermediul unui browser.Pot fi programate căutări anonime prin intermediul unui instrument care permite compararea profilurilor şi a cerinţelor pentru posturi specifice în instituţii.
Orice acces la datele dumneavoastră – indiferent dacă este pentru a crea, consulta sau actualiza – se face printr-un protocol internet securizat (SSL/https).

Cine are acces la informaţiile din CV?

Dacă acordaţi instituţiilor acces la CV-ul în format electronic, următoarele categorii de personal au acces automat la datele dumneavoastră:

  • responsabilii din serviciile de resurse umane;
  • personalul de conducere;
  • alte categorii de personal din instituţie, special delegate de un utilizator din grupurile menţionate anterior.

Acestea vor putea căuta şi consulta profilul dumneavoastră, numai pentru lectură.

Dacă nu acordaţi acces la CV niciunei instituţii, numai dumneavoastră îl veţi putea accesa.Nu veţi fi contactat pentru un post vacant atât timp cât nu completaţi formularul de candidatură on-line ca răspuns la un anunţ sau la o invitaţie de manifestare a interesului.

Indiferent dacă acordaţi sau nu instituţiilor acces la datele care figurează în profilul dumneavoastră, acestea vor fi sistematic tratate cu ocazia căutărilor anonime, însă rezultatul nu va fi decât o analiză statistică a profilurilor care figurează în sistem.Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi divulgate în cursul acestor căutări şi nu veţi putea fi identificat drept sursa acestor date.Aplicaţiile statistice de această natură ajută instituţiile UE la evaluarea şi îmbunătăţirea analizei prospective a personalului său. Efectuarea de căutări anonime bazate pe criteriile din CV-ul dumneavoastră este necesară pentru a vă putea transmite o selecţie de anunţuri de posturi vacante care v-ar putea interesa.

Numai dumneavoastră vă puteţi crea un CV on-line, modifica datele aferente şi determina care sunt persoanele care pot avea acces la acesta.

Cât timp vă păstrăm datele din CV?

Informaţiile rămân active timp de 6 (şase) luni sau mai puţin, în cazul în care ştergeţi CV-ul din baza de date înainte de acest termen.După această perioadă, dacă doriţi să vă păstraţi profilul în baza de date, puteţi decide să reactivaţi  informaţiile.Dacă nu sunt activate timp de 12 luni, datele vor fi şterse complet din baza de date.Odată ce devine inactiv, profilul  nu va mai putea fi căutat sau inclus în căutările anonime şi va fi accesibil numai pentru o nouă activare pe care o veţi realiza dumneavoastră.

Cine are acces la candidatura dumneavoastră pentru un post vacant sau o invitaţie de manifestare a interesului ?

Candidatura dumneavoastră se adresează direct instituţiei responsabile cu recrutarea.Persoanele sau categoriile care au acces la candidatura dumneavoastră sunt menţionate în anunţul de concurs sau în invitaţia pentru manifestarea interesului.În general, este vorba de personalul din departamentul de resurse umane al instituţiei respective, personalul de conducere al departamentului şi persoanele cărora acesta le deleagă drepturile de acces la dosar în scopuri administrative sau pentru a participa la procesul de selecţie.   Nimeni altcineva nu este informat despre candidatura dumneavoastră şi nicio altă persoană nu are acces la dosarul dumneavoastră de candidatură.

Aveţi acces la dosarul dumneavoastră de candidatură şi îl puteţi actualiza sau modifica până la termenul de depunere a candidaturilor.După această dată, aveţi acces la candidatura dumneavoastră, dar nu mai puteţi modifica datele.Veţi fi informat despre evoluţia procedurii de selecţie prin intermediul instrumentului de gestionare a candidaturilor.Toate aceste contacte oficiale cu entitatea responsabilă cu recrutarea se fac prin intermediul sistemului EU CV Online.

Cât timp vă păstrăm datele?

Candidaturile sunt păstrate pentru a fi consultate şi reexaminate pentru o perioadă suplimentară de 12 luni de la numirea persoanei selecţionate.La încheierea acestei perioade, informaţiile sunt şterse din baza de date, unde se păstrează numai o sinteză anonimă a candidaturilor, în scopuri statistice.Nu se păstrează nicio copie a candidaturilor individuale.

Aveţi acces la candidaturile dumneavoastră anterioare atât timp cât acestea sunt păstrate în baza de date.

Ce măsuri de securitate sunt întreprinse împotriva folosirii abuzive şi accesului neautorizat?

Sistemul de informare este protejat împotriva oricărei utilizări neautorizate.Numai destinatarii autorizaţi şi identificaţi au acces – accesul fiind protejat printr-un nume de utilizator şi o parolă – prin intermediul unei conexiuni internet sau intranet securizate.Drepturile de acces sunt acordate utilizatorilor din interiorul instituţiei în funcţie de cerinţele postului lor şi doar pentru informaţiile legate de acest post.Controlorul general responsabil cu informaţiile care figurează în CV-ul on-line este directorul pentru personal şi carieră din cadrul Direcţiei Generale Resurse Umane şi Securitate a Comisiei Europene. Controlorii responsabili cu datele disponibile în cadrul procedurilor de selecţie specifice sunt persoanele menţionate pentru fiecare procedură de selecţie în parte.

Pe cine puteţi contacta?

Pentru întrebări legate de protecţia datelor cu caracter privat, puteţi contacta următoarele persoane:

Aveţi dreptul de a sesiza în orice moment Controlorul European pentru Protecţia Datelor: edps@edps.europa.eu

Commission civil service