Sti

Særlig erklæring om beskyttelse af personoplysninger for EU CV online

Hvorfor indsamler vi oplysninger?

Med EU CV online kan du indgive oplysninger om din erhvervserfaring i Kommissionens e-CV-format. Du kan også søge visse job online eller svare på indkaldelser af interessetilkendegivelser, der offentliggøres på denne personaleportal.Når du registrerer dit CV online, bliver det lettere at finde job, der passer til din profil. Det bliver også lettere for de afdelinger, der søger nye medarbejdere, at finde egnede kandidater til de ledige stillinger.

Du kan bruge systemet til at:

  • oprette, ændre og slette dit europæiske e-CV
  • finde ledige job, der passer til din profil
  • bestemme, hvem der skal have adgang til dit e-CV
  • søge ledige job, der annonceres på denne portal
  • holde styr på dine ansøgninger og se, hvad der sker med dem.

 

Hvilken slags oplysninger indsamler vi om dig?

Der er tale om de samme oplysninger som i det europæiske standard-CV, Europass.Det er oplysninger om din identitet, nuværende og tidligere beskæftigelse, uddannelse, erfaring og viden samt dine færdigheder, talenter og sprogkundskaber.

Hvordan behandler vi oplysningerne rent teknisk?

Alle oplysninger lagres i en database på en central server med individuelle adgangsrettigheder via en browser.Man kan foretage anonyme søgninger med et værktøj, der matcher profilerne med de krav, der gælder for de enkelte job i institutionerne.
Al adgang til dine oplysninger, det være sig for at oprette, konsultere eller opdatere oplysninger, sker via en sikker internetprotokol (SSL/https).

Hvem har adgang til mit CV?

Når du giver EU-institutionerne adgang til dit e-CV, kan følgende personer automatisk gå ind og se dine oplysninger:

  • ansatte i personaleafdelingen
  • ledere
  • andre ansatte i institutionen, som har fået særlig tilladelse fra en af de ovennævnte personer.

De kan søge efter og læse din profil, men de kan ikke ændre noget i den.

Hvis du ikke giver nogen institution adgang til dit e-CV, er du den eneste, der kan gå ind og se det.Du vil ikke blive kontaktet om ledige stillinger, medmindre du selv svarer på en jobannonce eller en indkaldelse af interessetilkendegivelser.

Uanset om du giver institutionerne adgang eller ej, vil din profil altid optræde i anonyme søgninger, men kun i form af statistiske data.Dine personlige oplysninger vil ikke kunne ses ved sådanne søgninger, og du vil ikke kunne identificeres som kilde til oplysningerne.Sådanne statistiske værktøjer hjælper EU-institutionerne med at vurdere og forbedre deres personalepolitik.Anonyme søgninger, der bygger på kriterier fra dit CV, er nødvendige for at give dig et udvalg af jobannoncer, som passer til din profil.

Du er den eneste, der har ret til at gå ind i dit e-CV for at ændre dine oplysninger og bestemme, hvem der skal have adgang til dem.

Hvor længe gemmer vi dit CV?

Oplysningerne vil være online i seks måneder, hvis du ikke selv fjerner dit e-CV inden da.Efter den periode kan du beslutte at aktivere dine oplysninger igen, hvis du gerne vil beholde din profil i databasen.Hvis du ikke aktiverer dine oplysninger i en periode på 12 måneder, vil de blive fjernet helt fra databasen.Hvis din profil ikke er aktiv længere, vil der ikke kunne søges i den, og den vil heller ikke indgå i anonyme søgninger. Det er kun dig, der kan aktivere den igen.

Hvem har adgang til mine jobansøgninger eller interessetilkendegivelser?

Din ansøgning er adresseret til den institution, der søger personale.De personer eller personalekategorier, der har adgang til din ansøgning, er anført i den meddelelse, der annoncerede den ledige stilling eller indkaldelsen af interessetilkendegivelser.Der vil som regel være tale om de personaleansvarlige i den institution, der søger nye medarbejdere, lederne i den pågældende afdeling og de personer, som har fået adgang til ansøgningen af administrative årsager eller for at deltage i udvælgelsesproceduren.Ingen andre får at vide, at du har søgt stillingen, og ingen andre har adgang til din ansøgning.

Du kan gå ind i, opdatere og ændre din ansøgning frem til sidste ansøgningsdag.Derefter har du adgang til ansøgningen, men kan ikke ændre noget i den.Du kan følge med i, hvor langt man er kommet med udvælgelsesproceduren, gennem systemets administrationsværktøj.Al formel kontakt med den afdeling, hvor stillingen er slået op, foregår gennem EU CV online.

Hvor længe gemmer vi dine ansøgninger?

Ansøgningerne gemmes og kan stadig konsulteres i 12 måneder, efter at den pågældende stilling er besat.Derefter fjernes de fra databasen. Vi opbevarer kun et anonymt sammendrag af ansøgningerne af statistiske årsager.Der vil ikke blive gemt nogen kopier af de enkelte ansøgninger.

Du har adgang til dine tidligere ansøgninger, så længe de stadig befinder sig i databasen.

Hvordan beskytter vi mod eventuelt misbrug eller uberettiget adgang?

Informationssystemet er beskyttet mod uberettiget adgang.Kun bestemte godkendte brugere har adgang via en sikker internet- eller intranetforbindelse og skal indtaste brugernavn og password.Brugere i institutionerne har de adgangsrettigheder, som deres job berettiger til, og kun til de oplysninger, der er relevante for dem.Det er direktøren for personale og karriereforløb i Kommissionens Generaldirektorat for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed, der har det overordnede ansvar for oplysningerne.For hver udvælgelsesprocedure udpeges der desuden personer, som får ansvaret for tilsynet med de pågældende oplysninger.

Hvem kan jeg henvende mig til?

Du kan kontakte følgende personer, hvis du har spørgsmål om beskyttelsen af personoplysninger:

Du kan desuden til enhver tid henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: edps@edps.europa.eu

Commission civil service