Cesta

Prohlášení o ochraně osobních údajů v databázi EU CV online

Proč sbíráme údaje?

Databáze EU CV online vám umožňuje vkládat základní údaje o vaší kariéře ve formátu elektronického životopisu podle požadavků Evropské komise a on-line se ucházet o některá místa nebo odpovídat na výzvy k vyjádření zájmu zveřejněné na tomto portálu. Systém registrace elektronických životopisů vám usnadňuje hledání volných míst, která odpovídají vašemu profilu, a jednotlivým útvarům usnadňuje nalezení vhodných uchazečů.

Systém vám umožňuje:

  • vytvořit, editovat, upravovat a smazat evropský elektronický životopis;
  • hledat aktuální volná místa, která odpovídají vašemu profilu;
  • definovat přístupová práva orgánů k vašemu elektronickému životopisu;
  • ucházet se on-line o volná pracovní místa inzerovaná na tomto portálu;
  • spravovat své přihlášky a sledovat jejich stav.

 

Jaké osobní údaje sbíráme?

Sbíráme údaje, které jsou obsaženy ve standardním evropském životopise EUROPASS. Týkají se vaší totožnosti, současného a předchozích zaměstnání, vzdělání, praxe, dovedností, a jazykových znalostí.

Jaké technické prostředky používáme ke zpracování údajů?

Všechny údaje jsou uloženy v databázi na ústředním serveru s individuálními právy pro přístup přes prohlížeč. Lze naprogramovat anonymní vyhledávání prostřednictvím přiřazovacího nástroje, který porovnává profily s požadavky na konkrétní místa v orgánech.
Veškerý přístup k vašim údajům, ať je chcete vytvářet, sledovat nebo aktualizovat, se odehrává přes zabezpečený internetový protokol (SSL/https).

Kdo má přístup k informacím z elektronických životopisů?

Jestliže poskytnete určitému orgánu přístup ke svému elektronickému životopisu, budou mít k vašim údajům přístup tito pracovníci:

  • zaměstnanci oddělení lidských zdrojů;
  • vedoucí pracovníci;
  • další zaměstnanci orgánu, jimž přístupové právo udělí uživatel z jedné z výše uvedených skupin.

Tyto osoby pak budou moci hledat a číst váš profil v režimu „jen pro čtení“.

Jestliže neumožníte přístup ke svému elektronickému životopisu žádnému orgánu, budete mít k němu přístup pouze vy. Nebudete kontaktováni v souvislosti s žádným volným místem, pokud formálně nevyjádříte svůj zájem prostřednictvím přihlášky on-line v reakci na oznámení o volném pracovním místu nebo na výzvu k vyjádření zájmu.

Ať již poskytnete orgánům přístup či nikoliv, jsou údaje z vašeho profilu zpracovávány při anonymním vyhledávání, ale výsledky sestávají pouze ze statistické analýzy profilů v systému. Tímto vyhledáváním nejsou vaše osobní údaje zveřejněny a nebudete identifikovatelní jako zdroj těchto údajů. Statistické aplikace tohoto druhu pomáhají orgánům EU posuzovat a zlepšovat svůj personální marketing. Anonymní vyhledávání založené na kritériích z vašeho životopisu je nutné, abyste měli na výběr z oznámení o volných pracovních místech, která jsou pro vás relevantní.

Nikdo kromě vás nemá právo vložit váš životopis, měnit vaše údaje ani definovat, kdo k nim má přístup.

Jak dlouho uchováváme údaje z vašeho elektronického životopisu?

Údaje budou aktivní 6 měsíců – nebo méně, pokud v průběhu tohoto období svůj elektronický životopis smažete. Po uplynutí uvedeného období se můžete rozhodnout opět aktivovat své údaje, jestliže chcete, aby váš profil v databázi zůstal. Po 12 měsících nečinnosti budou údaje z databáze úplně odstraněny. Jakmile bude váš profil neaktivní, nebude jej možné vyhledat ani zahrnout do anonymního vyhledávání a bude přístupný pouze vám za účelem opětovné aktivace.

Kdo má přístup k vaší přihlášce na konkrétní pracovní místo nebo v rámci výzvy k vyjádření zájmu?

Vaše přihláška je určena konkrétnímu orgánu. Kdo k ní bude mít přístup, je uvedeno v daném oznámení o volném pracovním místě nebo ve výzvě k vyjádření zájmu. Obecně se jedná o zaměstnance v oblasti lidských zdrojů, o příslušné vedoucí pracovníky a o osoby, kterým tito přímo udělí přístupová práva za účelem správy nebo účasti ve výběrovém procesu. Nikdo jiný není o vaší přihlášce informován a nikdo jiný k ní nemá přístup.

Svou přihlášku si můžete číst, aktualizovat nebo měnit do uplynutí lhůty pro její podání. Od tohoto okamžiku máte ke své přihlášce přístup, ale již ji nemůžete měnit. O postupu výběrového procesu jste informováni prostřednictvím nástroje pro správu přihlášek. Veškerá vaše formální komunikace s přijímajícím subjektem se bude odehrávat přes systém EU CV online.

Jak dlouho uchováváme údaje o vaší přihlášce?

Pro účely konzultací a přezkumu jsou přihlášky vedeny v evidenci dalších 12 měsíců po jmenování vybraného uchazeče. Po uplynutí tohoto období jsou vymazány z databáze, kde zůstane evidováno pouze čistě anonymní shrnutí přihlášek pro statistické účely. Nejsou uchovávány žádné kopie jednotlivých přihlášek.

Ke všem svým přihláškám máte přístup, dokud jsou v databázi.

Jaká bezpečnostní opatření jsou zavedena proti zneužití nebo neoprávněnému přístupu?

Informační systém je chráněn proti neoprávněnému použití. Přístup mají pouze identifikovaní oprávnění příjemci přes zabezpečené internetové nebo intranetové připojení a je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Uživatelům v orgánech jsou poskytnuta přístupová práva, která odpovídají požadavkům jejich zaměstnání, a pouze k údajům relevantním pro jejich účely. Generálním kontrolorem zodpovědným za údaje z elektronických životopisů je ředitel pro personál a služební postup na generálním ředitelství Evropské komise pro lidské zdroje a bezpečnost. Kontrolory zodpovědnými za údaje poskytnuté pro konkrétní výběrové řízení jsou osoby uvedené pro příslušné výběrové řízení.

Na koho se obrátit?

V otázkách ochrany osobních údajů se můžete obrátit na tyto subjekty:

Máte též právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů: mailto:edps@edps.europa.eu

Commission civil service