Sökväg

EU CV Online

Har du ansökt om att få göra ett prov för att bli kontraktsanställd?

Om du har ansökt hos Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) om att få göra ett prov för att bli kontraktsanställd kan du lägga in och uppdatera din meritförteckning på nätet.

Såväl chefer som rekryteringsansvariga kan konsultera databasen när de letar efter lämpliga kandidater.

Du måste vara noga med att fylla i referensen till ditt prov (EU25, RELEX osv.) samt ditt ansökningsnummer under rubriken ”Övrig information”.

Kom ihåg att fylla i avsnittet ”Uppgifter som ska fyllas i av dem som godkänts i allmänna uttagnings- eller urvalsprov”.

Skulle du vilja ha ett tillfälligt kontrakt?

Tillfälligt anställda och kontraktsanställda arbetar med en rad olika arbetsuppgifter och besitter mycket varierande fackkunskaper.De kan få anställning på mellan några veckor och flera år.Du kan ansöka på eget initiativ i databasen EU CV online.

Databasen konsulteras av chefer som letar efter lämpliga kandidater till vissa lediga platser, där det inte krävs något särskilt urvalsförfarande.Du behöver bararegistrera dig.Om vi är intresserade kontaktar vi dig via e-post eller telefon.

Hur lägger jag in eller uppdaterar min meritförteckning?

Det är lätt att gå in på EU CV online:

Glöm inte att ge tillgång till din meritförteckning (”gör mitt cv tillgängligt”), om du vill att vi ska kunna läsa det. Du bör också uppdatera det regelbundet (eller ta bort det om du inte längre är intresserad av att jobba hos oss).

Observera att din registrering i databasen inte innebär att vi är skyldiga att erbjuda dig jobb på kommissionen eller någon annan EU-institution.

Behandling av uppgifterna

Vem konsulterar databasen?

Databasen sköts av EU-kommissionen.Den delas med andra europeiska och internationella organisationer.Du informeras om när nya organisationer ansluter sig till databasen och kan då bestämma om de ska få tillgång till dina uppgifter.

Du måste registrera dig på nytt, även om du redan finns registrerad hos EPSO eller någon annan databas för ansökningar som ELSA (jobb inom forskningsområdet).Vi beklagar att du för närvarande måste gå in på så många olika ställen.Vi håller emellertid på att slå ihop de olika databaserna.Om du redan är registrerad i någon annan databas kommer den ansvariga avdelningen att informera dig om deras databas slås samman med eller kopplas till EU CV online.

Hur skyddas mina uppgifter?

Vi ger högsta möjliga skydd i enlighet med förordning nr 45/2001 om skydd av personuppgifter.Läs mer under rubriken Särskilt skydd av personuppgifter.

Kan jag använda databasen även om jag redan arbetar för EU?

Du kan registrera dig även om du redan arbetar för en EU-institution eller ett EU-organ.På så sätt får alla rekryteringsavdelningar tillgång till dina uppgifter.

Allmän information om EU CV online

Databasen finns på EU-kommissionens tre arbetsspråkengelska, franska och tyska.Du kan dock skriva på andra språk när du fyller i formuläret.

Vad händer sedan?

När du väl har registrerat dig behöver du inte göra något mer.Om vi är intresserade kontaktar vi dig via e-post eller telefon.Du kommer att informeras om viktiga nya funktioner eller förbättringar i systemet.

Om du har synpunkter eller stöter på problem när du använder databasen kan du skicka ett e-brev till ec-candidatures-spontanees@ec.europa.eu

Commission civil service