Navigacijska pot

EU CV Online: vaš življenjepis na spletišču EU

Ste se prijavili na predizbirne teste za pogodbene uslužbence?

Če ste se pri Evropskem uradu za izbor osebja (EPSO) prijavili na predizbirne teste za pogodbene uslužbence, vam priporočamo, da svoj življenjepis objavite in redno posodabljate v posebni spletni zbirki EU.

Vodstveni delavci in kadrovniki v oddelkih Komisije, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta, lahko v zbirki življenjepisov poiščejo ustrezne kandidate.

Da boste v zbirki obravnavani kot kandidat za predizbirne teste, morate v razdelek  za dodatne informacije („Additional information“) natančno vnesti sklicno šifro vašega predizbirnega testa (EU25, RELEX itd.) in vašo številko kandidata.

Vsekakor izpolnite tudi razdelek s podatki o uspešnih kandidatih javnega natečaja ali izbirnega postopka („Information to be completed by open competition/selection laureates“).

Vas zanima delo začasnega uslužbenca?

Začasni in pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo za različne naloge in na različnih področjih, njihove pogodbe pa se sklenejo za obdobje od nekaj tednov do nekaj let.Prek zbirke „EU CV Online“ lahko predložite prijavo na lastno pobudo.

Spletna zbirka življenjepisov je za vodstvene delavce vir informacij o kandidatih za določeno prosto delovno mesto, za katere se ne zahteva posebni izbirni postopek.Za uvrstitev v zbirko se morate vanjo samo prijaviti in to je vse.Če se bo kateri od oddelkov zanimal za vas, bo z vami stopil v stik po elektronski pošti ali po telefonu.

Kako objavite in spremenite svoj življenjepis

Dostop do spletne zbirke življenjepisov EU je enostaven:

Če želite, da imajo službe Komisije dostop do vašega življenjepisa, morate življenjepis dati na voljo („Make my CV accessible“).Priporočamo tudi, da ga redno posodabljate ali izbrišete iz zbirke, če vas delo za Komisijo ne zanima več.

Objava vašega življenjepisa v spletni zbirki evropskih institucij ne obvezuje k temu, da vam ponudijo službo.

Več o obdelavi vaših podatkov

Kdo ima vpogled v zbirko?

Spletno zbirko upravlja Evropska komisija, ki omogoča dostop tudi drugim evropskim in mednarodnim organizacijam.Kadar se zbirki pridruži nova organizacija, o tem prejmete obvestilo, nato pa se odločite, ali organizaciji dovolite dostop do vaših podatkov.

Tudi če ste že prijavljeni v zbirko spletišča EPSO ali v drugo zbirko Komisije, npr. ELSA (zaposlitev na področju raziskav), se morate na novo prijaviti v zbirko „EU CV Online“.Opravičujemo se za večkratno vnašanje podatkov, ki ga boste morali morda začasno izvesti.Naši strokovnjaki si prizadevajo, da bi povezali vse zbirke podatkov.Če ste že prijavljeni v katero od zbirk, vas bo odgovorna služba obvestila o morebitnem povezovanju ali združevanju s spletno zbirko „EU CV Online“.

Kaj pa varstvo podatkov?

Za zbirko veljajo najvišji standardi varstva podatkov v skladu z uredbo o varstvu podatkov (Uredba ES št. 45/2001).Preberite tudi našo posebno izjavo o varstvu podatkov.

Kaj pa, če sem že zaposlen pri evropski instituciji ali organu?

Tudi zaposleni v evropskih institucijah in organih se lahko prijavijo v zbirko življenjepisov.Tako imajo službe s prostimi delovnimi mesti iz vseh sodelujočih organizacij dostop do vaših podatkov.

Splošno o zbirki „EU CV Online“

Zbirka „EU CV Online“ je na voljo v treh delovnih jezikih Evropske komisije:angleščini, francoščini in nemščini.Vendar pa lahko pri točkah, kjer je možno vnesti prosto besedilo, vpišete besedilo tudi v katerem koli drugem jeziku.

Naslednji korak?

Po prijavi v zbirko vam ni treba storiti ničesar.Če se bo kateri od oddelkov zanimal za vas, bo z vami stopil v stik po elektronski pošti ali po telefonu.Z razvojem sistema vas bomo obveščali o vseh pomembnih novih storitvah ali izboljšavah.

Za vse pripombe ali težave pri uporabi zbirke, smo vam na voljo na elektronskem naslovu:ec-candidatures-spontanees@ec.europa.eu

Commission civil service