Navigačný riadok

EÚ životopis on-line

Prihlásili ste sa na prvé kolo testov na pozíciu zmluvných zamestnancov?

Ak ste sa na Európskom úrade pre výber pracovníkov (EPSO) prihlásili na prvé kolo testov pre budúcich zmluvných zamestnancov, mali by ste poskytnúť svoj životopis on-line a aktualizovať ho.

Túto databázu si prezerajú aj manažéri aj referenti ľudských zdrojov z našich odborov náboru pracovníkov, keď hľadajú vhodného uchádzača .

Aby vás správne zaradili ako uchádzača o prvé kolo testov, v časti s nadpisom „Doplňujúce informácie“ pozorne zadajte referenčné označenie vášho testu (EU25, RELEX atď.), ako aj vaše číslo uchádzača.

Nezabudnite vyplniť časť „Informácie povinne vypĺňané úspešnými absolventmi verejného výberového konania/výberu.“

Chcete pracovať ako dočasný zamestnanec?

Dočasní alebo zmluvní zamestnanci vykonávajú rozmanité úlohy a odborné zadania počas obdobia v trvaní od niekoľkých týždňov až po často mnoho rokov.O pozíciu sa môžte spontánne uchádzať prostredníctvom služby EÚ životopis on-line.

Táto internetová databáza predstavuje zásobáreň ponúk pre našich manažérov hľadajúcich uchádzačov na konkrétne nové pracovné miesto, na ktoré sa nevyžaduje predchádzajúce výberové konanie.Jednoducho sa prihlásite.Nič viac nemusíte spraviť.Ak prejavíme záujem, ozveme sa vám e-mailom alebo telefonicky.

Ako vložiť/aktualizovať váš životopis

Prístup do databázy EÚ životopis on-line je jednoduchý:

Ak chcete, aby si naše útvary mohli prezerať váš životopis, nezabudnite povoliť prístup k vášmu životopisu („sprístupniť môj životopis“ - „make my CV accessible“) a neustáleho ho aktualizovať (alebo ho odstrániť, ak viac nemáte záujem o to, aby sme vás prijali).

Dovoľujeme si vás tiež upozorniť, že registráciou v databáze nám nevzniká povinnosť ponúknuť vám zamestnanie v Komisii, ani v inej inštitúcii alebo organizácii.

Viac o spracovávaní vašich údajov

Kto má prístup k databáze?

Túto databázu spravuje Európska komisia.Databáza sa spoločne používa s ostatnými európskymi a medzinárodnými organizáciami.V prípade, že prístup k databáze získa nová organizácia, budete informovaní a budete mať možnosť sa rozhodnúť, či im sprístupníte svoje údaje.

Ak ste sa už zaregistrovali cez EPSO alebo do inej databázy prihlášok Komisie, ako napríklad ELSA (zamestnanie v oblasti výskumu), zaregistrujte sa znova.Ospravedlňujeme sa vám za viacnásobné registrácie, ktorým sa momentálne asi nevyhnete.V súčasnosti však konsolidujeme rôzne databázy.Ak ste zaregistrovaní v inej databáze, príslušný spravujúci útvar vás bude informovať o akomkoľvek zlúčení alebo previazaní ich databázy s databázou EÚ životopis on-line.

Ako sú ochraňované vaše súkromné údaje?

Pridržiavame sa najvyšších štandardov na ochranu osobných údajov plne rešpektujúc európske nariadenie o ochrane údajov (ES) č. 45/2001.Prezrite si naše  osobitné vyhlásenie o ochrane súkromia.

Čo v prípade, že už pracujete pre niektorú európsku inštitúciu alebo organizáciu?

Ak už pracujete pre niektorú európsku inštitúciu alebo organizáciu, uvítame, ak sa prihlásite, čím útvarom prijímania pracovníkov zo všetkých zúčastnených subjektov sprístupníte vaše údaje.

Všeobecne o databáze EÚ životopis on-line

EÚ životopis on-line je prístupná v troch pracovných jazykoch Európskej komisie:anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.V tých častiach internetového formuláru, v ktorých môžte vkladať text podľa vášho uváženia, si v prípade potreby môžte vybrať aj jazyk nad rámec uvedených troch.

Čo nasleduje potom?

Po registrácii sa už od vás nevyžaduje žiadny ďalší úkon.Ak nás zaujme váš profil, ozveme sa vám e-mailom alebo telefonicky.Keďže systém sa neustále zlepšuje, budeme vás informovať o všetkých nových službách a zlepšeniach.

V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo ťažkostí pri používaní našej databázy nám zašlite e-mail na adresu:ec-candidatures-spontanees@ec.europa.eu

Commission civil service