Ścieżka nawigacji

EU CV online

Złożyli Państwo wniosek o przystąpienie do wstępnego testu na pracownika kontraktowego?

Jeżeli złożyli Państwo wniosek w Europejskim Urzędzie Doboru Kadr (EPSO) o przystąpienie do wstępnego testu na pracownika kontraktowego, mogą Państwo wprowadzić lub uaktualnić swój życiorys on-line.

Zarówno kierownictwo, jak i pracownicy ds. zasobów ludzkich w departamentach zajmujących się rekrutacją sprawdzają tę bazę danych, poszukując odpowiednich kandydatów do pracy w Komisji.

Aby wniosek o przystąpienie do wstępnego testu na pracownika kontraktowego został przyjęty, kandydat musi najpierw dokładnie określić rodzaj wstępnego testu, do jakiego chce przystąpić (EU25, RELEX itp.), a także wpisać swój numer kandydata w rubryce „Informacje dodatkowe”.

Należy pamiętać o wypełnieniu sekcji formularza zatytułowanej „Informacje, które powinni podać laureaci otwartych konkursów/selekcji”.

Są Państwo zainteresowani pracą na podstawie umowy o zatrudnienie tymczasowe?

Pracownicy kontraktowi i tymczasowi wykonują różnorodne zadania w rozmaitych specjalistycznych dziedzinach przez okres od kilku tygodni do kilku lat. Można przedstawić swoją kandydaturę samorzutnie, poprzez bazę danych „EU CV online”.

Ta internetowa baza danych stanowi dla kadry kierowniczej Komisji źródło informacji o ewentualnych kandydatach do obsadzenia pewnych wakujących stanowisk, w stosunku do których nie jest wymagana specjalna procedura selekcji. Należy po prostu zarejestrować się on-line. Jeśli Komisja będzie zainteresowana kandydaturą, nawiąże kontakt z daną osobą poprzez e-mail lub telefonicznie.

Jak złożyć/uaktualnić swój życiorys

Korzystanie z bazy EU CV online jest proste:

Nie można zapomnieć o udostępnieniu swojego życiorysu (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach), tak by służby Komisji miały do niego dostęp. Niezbędne jest także jego regularne uaktualnianie (czy też usunięcie życiorysu z bazy danych, jeśli dana osoba nie jest już zainteresowana pracą w Komisji).

Trzeba również pamiętać, że zarejestrowanie się w bazie danych nie zobowiązuje do zaoferowania osobie zarejestrowanej pracy w Komisji czy też w jakiejkolwiek innej instytucji lub organizacji.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych

Kto przeszukuje bazę danych?

Bazą danych zarządza Komisja Europejska. Mają do niej również dostęp inne organizacje europejskie i międzynarodowe. Kiedy nowa organizacja uzyska dostęp do bazy danych, osoby zarejestrowane są o tym informowane i mogą zdecydować, czy udzielić jej dostępu do swoich danych.

Nawet osoby już zarejestrowane w bazie danych EPSO lub innej bazie danych Komisji zawierającej formularze aplikacyjne, np. w ELSA (w dziedzinie badań naukowych) powinny zarejestrować się ponownie. Niestety w chwili obecnej konieczna jest wielokrotna rejestracja. Trwają jednak prace nad konsolidacją rozmaitych baz danych. Osoby zarejestrowane w innej bazie danych niż EU CV online zostaną poinformowane o ewentualnej integracji lub połączeniu tej bazy danych z serwisem EU CV online.

Jak wygląda kwestia poufności danych?

Stosowane są najwyższe standardy poufności zgodnie z rozporządzeniem wspólnotowym dotyczącym ochrony danych osobowych nr WE 45/2001. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności.

Jak wygląda sytuacja osób już zatrudnionych w instytucji lub organizacji europejskiej?

Osoby już zatrudnione w instytucji lub organizacji unijnej mogą się zarejestrować, umożliwiając w ten sposób służbom rekrutacyjnym z któregokolwiek z uczestniczących podmiotów dostęp do swoich danych.

Ogólne informacje na temat EU CV online

Baza danych EU CV online jest dostępna w trzech językach roboczych Komisji Europejskiej: angielskim, francuskim i niemieckim. Jednak w częściach formularza on-line, w których można wpisywać własny tekst, można to zrobić nie tylko w tych językach.

Co potem?

Osoby już zarejestrowane nie muszą podejmować żadnych dodatkowych czynności. Komisja sama nawiąże kontakt przez e-mail lub telefonicznie z osobami, których profil ją zainteresuje. W miarę rozbudowy systemu osoby zarejestrowane będą otrzymywać informacje o wszelkich nowych możliwościach i udoskonaleniach.

W przypadku uwag czy też trudności z korzystaniem z bazy danych można wysłać e-mail na adres: ec-candidatures-spontanees@ec.europa.eu

Commission civil service