Kruimelpad

EU CV Online

Hebt u gevraagd deel te nemen aan een selectieproef voor arbeidscontractanten?

Indien u bij het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) een aanvraag hebt ingediend om deel te nemen aan een selectieproef voor arbeidscontractanten, kunt u uw cv online invoeren en aanpassen.

Onze managers en personeelsdiensten kunnen deze database inkijken wanneer zij geschikte kandidaten zoeken voor een vacature.

Vul de referentiecode van uw selectieproef (EU25, RELEX, enz.) en het nummer van uw kandidatuur zorgvuldig in bij de rubriek "additional information".

Vul ook de rubriek "Information to be completed by open competition/selection laureates" in.

Wilt u werken met een tijdelijk contract?

Tijdelijke functionarissen of arbeidscontractanten vervullen allerlei taken in verschillende vakgebieden voor periodes van enkele weken tot meerdere jaren.U kunt spontaan solliciteren via EU CV online.

Wanneer wij zoeken naar kandidaten voor bepaalde vacatures waarvoor geen bijzondere selectieprocedure nodig is, is deze online database onze belangrijkste bron.U hoeft zich enkel te registreren.Verder hoeft u niets te doen.Als we in u geïnteresseerd zijn, nemen wij per e-mail of telefonisch contact met u op.

Hoe kunt u uw cv invoeren en aanpassen?

De toegang tot EU CV online is eenvoudig:

Denk er wel aan dat u uw cv toegankelijk moet maken ("make my CV accessible"), als u wilt dat wij het kunnen lezen. U dient het ook regelmatig aan te passen (of te verwijderen indien u niet langer geïnteresseerd bent in een baan bij ons).

Uw registratie op de database betekent niet dat de Commissie of welke instelling of orgaan ook verplicht is u een baan aan te bieden.

Meer over de verwerking van uw gegevens

Wie raadpleegt deze database?

Deze database wordt beheerd door de Europese Commissie.Ook andere Europese en internationale organisaties maken er gebruik van.Wanneer een nieuwe organisatie toegang tot de database krijgt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld en kunt u beslissen of zij uw gegevens mag inkijken.

Ook als u zich reeds hebt opgegeven bij EPSO of andere solicitatiedatabases van de Commissie, zoals ELSA (banen op onderzoeksgebied), moet u zich opnieuw registreren.Wij verontschuldigen ons ervoor dat voorlopig nog meerdere registraties nodig kunnen zijn.Momenteel zijn we evenwel bezig met de samenvoeging van de diverse databases.Indien u bij een andere database geregistreerd bent, zal de bevoegde dienst u ervan op de hoogte stellen wanneer deze wordt samengevoegd of verbonden met EU CV online.

Hoe zit het met uw privacy?

Wij passen op dit gebied de strengste normen toe (overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 over gegevensbescherming). Zie in dit verband onze privacyverklaring.

Wat doe ik als ik al voor een EU-instelling of -orgaan werk?

Ook als u al voor een EU-instelling of -orgaan werkt, kunt u zich registreren. Zo kunnen de personeeldiensten van alle deelnemende instanties uw gegevens inkijken.

Welke taal kunt u gebruiken?

Op EU CV online moet u kiezen voor een van de drie werktalen van de Europese Commissie:Engels, Frans en Duits.In de rubrieken waar u vrije tekst kunt invoeren, mag u meer dan een van die talen gebruiken.

Hoe gaat het verder?

Zodra u geregistreerd bent, hoeft u niets meer te doen.Als we in belangstelling hebben voor uw profiel, nemen wij per e-mail of telefonisch contact met u op.Wanneer we het systeem uitbreiden, wordt u op de hoogte gesteld van alle nieuwe diensten of verbeteringen die voor u van belang kunnen zijn.

Hebt u nog opmerkingen, vragen of problemen? Mail ons dan:ec-candidatures-spontanees@ec.europa.eu

Commission civil service