Navigācijas ceļš

EU CV Online: jūsu CV tiešsaistē

Esat pieteicies līgumdarbinieku priekšatlases procedūrai?

Ja esat pieteicies Eiropas Personāla atlases birojā (EPSO) līgumdarbinieku priekšatlasei, aicinām ievadīt un atjaunināt savu CV tiešsaistē.

Mūsu dienestu vadītāji un cilvēkresursu speciālisti, meklējot piemērotus kandidātus, var ieskatīties šajā datu bāzē.

Lai jūs varētu atpazīt kā priekšatlases testa kandidātu, lūdzu, ierakstiet jūsu testa atsauci (EU25, RELEX, u.tml.), kā arī savu kandidāta numuru sadaļā "papildu informācija".

Neaizmirstiet aizpildīt sadaļu "Informācija, kas ir jāsniedz konkursa laureātiem".

Vēlaties strādāt Komisijā, noslēdzot līgumu uz noteiktu laiku?

Pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki veic visdažādākos uzdevumus dažādās specializācijas jomās noteiktu laika periodu, kas var būt pāris nedēļas un bieži vien vairāki gadi.Jūs varat iesniegt savu kandidatūru uzreiz, izmantojot sistēmu "EU CV online".

Šo tiešsaistes datu bāzi izmanto mūsu atbildīgās personas, kas meklē kandidātus specifiskām vakancēm, attiecībā uz kurām nav vajadzīga ne konkursa procedūra, ne īpaša priekšatlase.Pietiek ar to, ka pierakstāties. Nekas cits nav jādara. Ja jūsu profils mūs interesē, mēs ar jums sazināsimies pa pastu vai telefoniski.

Kā ievadīt un atjaunināt savu CV

EU CV online ir viegli pieejama:

Neaizmirstiet piešķirt pieeju savam CV ("darīt manu CV pieejamu"), lai mūsu dienesti varētu to aplūkot. Jūs esat arī aicināts to atjaunināt ( vai atsaukt, ja vairs nevēlaties strādāt Komisijā).

Ņemiet vērā, ka reģistrācija datu bāzē, jums negarantē piedāvājumu strādāt Komisijā, ne arī kādā citā organizācijā vai institūcijā.

Papildu informācija par jūsu datu apstrādi

Kas izmanto šo datu bāzi?

Šo datu bāzi pārvalda Eiropas Komisija, un tai varēs piekļūt arī citas institūcijas. Kad sistēmai pievienojas jaunas organizācijas, jūs saņemat paziņojumu un tad varat izvēlēties, vai atļaut tām piekļūt jūsu datiem.

Ja esat jau reģistrējies EPSO vai kādā citā Komisijas kandidatūru datu bāzē, tādā kā ELSA (darbs pētniecības jomā), jums ir jāreģistrējas vēlreiz. Lūdzam mūs atvainot par daudzajām darbībām, kuras pagaidām jums būs jāveic. Šobrīd norit dažādo datu bāžu apvienošanas process. Ja esat reģistrējies citā datu bāzē, atbildīgais dienests jūs informēs par savas datu bāzes pievienošanu vai piesaistīšanu EU CV Online sistēmai.

Vai jūsu dati ir konfidenciāli?

Mēs ievērojam visaugstākās normas konfidencialitātes jomā, strikti piemērojot Eiropas Savienības regulu par datu aizsardzību (Regula Nr. 45/2001).Lūdzu, iepazīstieties ar mūsupersonas datu aizsardzības paziņojumu.

Kā ir, ja jau strādājat kādā Eiropas institūcijā vai organizācijā?

Ja jūs jau strādājat kādā no Eiropas institūcijām vai organizācijām, mēs aicinām jūs tāpat reģistrēties, tādējādi dodot iespēju visu organizāciju darbā pieņemšanas dienestiem aplūkot jūsu datus.

Vispārēja informācija par "EU CV online"

EU CV Online ir pieejama Komisijas trijās darba valodās, t.i., angļu, franču un vācu.Tomēr tiešsaistes formulāra ailēs, kur var ievadīt brīvu tekstu, varat izmantot jebkuru citu valodu, ja vēlaties.

Kas pēc tam?

Pēc reģistrēšanās nekas nav jādara. Ja mūs interesēs jūsu profils, sazināsimies ar jums pa e-pastu vai telefoniski.  Sistēmai attīstoties, informēsim jūs par jauniem uzlabojumiem vai varbūtējiem jauniem pakalpojumiem.

Ja vēlaties mums darīt zināmas savas piezīmes vai kādas grūtības datu bāzes izmantošanā, sūtiet mums e-pastu uz šādu adresi: ec-candidatures-spontanees@ec.europa.eu

Commission civil service