Navigointipolku

EU:n sähköinen ansioluettelo

Sopimussuhteisen toimihenkilön esivalintakokeeseen hakeneet

 

Sähköisen ansioluettelon voivat toimittaa myös ne, jotka ovat hakeneet EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) kautta sopimussuhteisen toimihenkilön esivalintakokeeseen.

Kun yksikköjen päälliköt ja henkilöstöhallinnosta vastaavat virkamiehet hakevat sopivaa uutta työntekijää avoinna olevaan tehtävään, he voivat tutustua tähän tietokantaan.

Esivalintakokeeseen hakeneiden on muistettava ilmoittaa esivalintakokeensa viitekoodi (EU25, RELEX tms.) sekä hakijanumeronsa kohdassa "additional information".

Tietonsa tietokantaan jättävän hakijan on muistettava täyttää kohta "Information to be completed by open competition/selection laureates.

Väliaikaista työsopimusta hakevat

 

Väliaikaiset tai sopimussuhteiset toimihenkilöt työskentelevät monenlaisissa tehtävissä eri aloilla muutamien viikkojen tai jopa useampien vuosien ajan.Oma-aloitteisen hakemuksen voi toimittaa EU:n sähköisen ansioluettelotietokannan kautta.

Yksikköjen päälliköt tutustuvat tähän tietokantaan etsiessään työntekijöitä sellaisiin tehtäviin, joihin palkkaaminen ei edellytä erityistä valintamenettelyä.Hakijan ei tarvitse kuin toimittaa tietonsa tietokantaan.Jos hänestä ollaan kiinnostuneita, häneen otetaan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Ansioluettelon tallentaminen ja päivittäminen

EU:n sähköiseen ansioluettelotietokannan käyttö on helppoa:

Ansioluettelon tekijän on muistettava antaa komissiolle ansioluettelonsa lukuoikeudet ("make my CV accessible"), jotta komission yksiköt voivat tarkastella sitä. Samoin hänen on muistettava päivittää ansioluetteloa ja poistaa se, jos hän ei enää ole kiinnostunut mahdollisuudesta työskennellä komissiossa.

Ansioluettelon toimittaminen tietokantaan ei mitenkään takaa työn saamista eikä komissiolla tai millään muullakaan toimielimellä tai virastolla ole minkäänlaista velvoitetta tarjota työtä.

Ansioluettelon tietojen käsittely

Kenellä on pääsyoikeudet tietokantaan?

Tietokantaa hallinnoi Euroopan komissio.Tietokantaa käyttävät myös muut eurooppalaiset ja kansainväliset organisaatiot.Kun uusi organisaatio liittyy mukaan tietokannan käyttäjäksi, siitä ilmoitetaan niille, joiden ansioluettelot ovat tietokannassa, ja he voivat päättää, onko uudella käyttäjällä oikeus heidän tietojensa tarkasteluun.

Vaikka olisi jo rekisteröitynyt EPSOn tai komission johonkin muuhun hakemustietokantaan kuten ELSAan (tutkimustyöt), on sähköiseen ansioluettelotietokantaan rekisteröidyttävä uudestaan.Pahoittelemme, että tiedot voi joutua toimittamaan useampaan kertaan.Eri tietokantojen yhteyksiä ollaan kuitenkin parantamassa.Niille, jotka ovat rekisteröityneet johonkin toiseen komission tietokantaan, ilmoitetaan, mikäli se yhdistetään tai linkitetään EU:n sähköisten ansioluetteloiden tietokantaan..

Tietojen luottamuksellisuus

Komissio noudattaa tarkkoja tietosuojaperiaatteita ja toimii tietosuojasta annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti Tietosuojaperiaatteet.

Entä jos on jo töissä jossakin EU-toimielimessä?

Tietokantaan voi hyvin rekisteröityä ja toimittaa sähköisen ansioluettelonsa, vaikka olisikin jo töissä jossakin EU-toimielimessä. Kaikki tietokantaan osallistuvat tahot voivat silloin tarkastella työnhakijan tietoja, kun ne etsivät uutta työntekijää.

Yleistietoa EU:n sähköisten ansioluetteloiden tietokannasta

EU:n sähköisten ansioluetteloiden tietokannassa käytetään komission kolmea työkieltä: englantia, ranskaa ja saksaa.Sähköisen lomakkeen vapaasti täytettäviin kenttiin voi kuitenkin halutessaan kirjoittaa muillakin kielillä.

 

Yhteydenotot

Rekisteröitymisen jälkeen hakijan ei tarvitse enää tehdä muuta.Jos hänestä ollaan kiinnostuneita, häneen otetaan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.Järjestelmän laajentuessa hakijalle ilmoitetaan kaikista merkittävistä uusista toimista tai parannuksista.

Commission civil service