Navigatsioonitee

EU CV online

Esitasite taotluse lepinguliste töötajate eelvalikutesti sooritamiseks?

Kui esitasite Euroopa Personalivaliku Ametile taotluse sooritada lepinguliste töötajate eelvalikutest, siis sisestage palun oma CV ning ajakohastage seda pidevalt.

Meie personaliosakondade juhtivametnikud ning personalitöötajad uurivad sobivate kandidaatide otsimise eesmärgil seda andmebaasi.

Kui soovite, et teid tunnustatakse eelvalikutesti kandidaadina, siis lisage kindlasti oma eelvalikutesti viide (EU25, RELEX, jne.) ning oma kandidaadinumber rubriiki "additional information".

Palun täitke ka rubriik „Information to be completed by open competition/selection laureates".

Soovite töötada ajutise lepinguga?

Ajutised ja lepingulised töötajad võivad täita mitmesuguseid tööülesandeid ja nende töölepingu kestus võib olla paarist nädalast kuni mitme aastani.Võite ka omal algatusel sisestada veebisaidile EU CV online taotluse töötamise kohta.

Kõnealust andmebaasi külastavad korrapäraselt meie juhtivametnikud, et otsida töötajaid erijuhtudeks, kui ei ole vaja järgida töölevõtmise menetlust.Registreerige end siia.Muud ei ole vaja teha.Kui teie profiil sobib meile, siis võtame teiega telefoni või meili teel ühendust.

CV sisestamine / ajakohastamine

Juurdepääs andmebaasi EU CV online on lihtne:

Avage oma CV-le juurdepääs ("make my CV accessible"), kui soovite seda meie talitustele kättesadavaks teha. Ajakohastage oma CV-d pidevalt (või eemaldage see veebisaidilt, kui te ei soovi enam komisjonis tööd leida).

Andmebaasis registreerumine ei kohusta komisjoni või mõnda muud institutsiooni teile töökohta pakkuma.

Lisateave teie isikuandmete töötlemise kohta

Kes uurivad seda andmebaasi?

See on ELi institutsioonide ühine andmebaas ning seda haldab Euroopa Komisjon.Kui andmebaasiga liitub mõni uus organisatsioon, siis teavitatakse teid sellest, et saaksite otsustada, kas võimaldate tal oma andmetele juurdepääsu.

Kui olete juba registreerunud EPSO või mõnes komisjoni andmebaasis (ELSA – teadustöö), siis registreeruge ka siin.Vabandage meid mitmekordse CV sisestamise pärast.Me tegeleme praegu oma mitmesuguste andmebaaside ühendamisega.Kui olete registreerunud mõnes muus andmebaasis, siis teavitab vastutav talitus teid andmebaasi  ühendamisest andmebaasiga EU CV online.

Isikuandmete kaitse

Me järgime rangelt isikuandmete kaitse eeskirju, mis vastavad isikuandmete kaitset käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001.Lugege isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Kui töötate juba ELi institutsioonis või ametis

Kui töötate juba mõnes ELi institutsioonis või ametis, siis registreeruge siin, et muude asutuste personalitöötajad saaksid tutvuda teie andmetega.

Üldteave veebisaidi EU CV online kohta

Veebisait EU CV online on kättesaadav Euroopa Komisjoni kolmes töökeeles:inglise, prantsuse ja saksa keeles.Kui te täidate tekstiväljasid, kuhu võib sisestada vabas vormis teksti, siis võite kasutada ka muid ELi keeli.

Järgmine etapp

Pärast registreerumist ei pea te enam midagi tegema.Kui teie profiil sobib meile, siis võtame teiega telefoni või meili teel ühendust.Kuna süsteem laieneb pidevalt, teavitatakse teid uutest asjakohastest teenustest või täiendustest.

Kui teil peaks andmebaasi kasutamisel raskusi tekkima, saatke palun järgmisele aadressile e-kiri:ec-candidatures-spontanees@ec.europa.eu

Commission civil service