Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό βιογραφικό - (EU CV online)

Υποβάλατε αίτηση συμμετοχής σε δοκιμασία προεπιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων;

Αν έχετε υποβάλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή υπηρεσία επιλογής προσωπικού (EPSO) για να συμμετάσχετε σε δοκιμασία προεπιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων, πρέπει να ενημερώσετε το ηλεκτρονικό βιογραφικό σας σημείωμα.

Τόσο οι προΪστάμενοι των υπηρεσιών όσο και οι υπάλληλοι του τμήματος ανθρώπινων πόρων στην υπηρεσία προσλήψεων συμβουλεύονται αυτή τη βάση δεδομένων όταν αναζητούν κατάλληλους υποψηφίους για πρόσληψη σε συγκεκριμένες θέσεις.

Για να αναγνωρίζεστε ως υποψήφιος συμμετοχής σε δοκιμασία προεπιλογής, πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό αναφοράς της δοκιμασίας στην οποία θα λάβετε μέρος (EU25, RELEX, κ.λπ.) καθώς και τον προσωπικό σας αριθμό υποψηφίου στη θέση "additional information".

Να μην παραλείψετε να συμπληρώσετε το τμήμα "Information to be completed by open competition/selection laureates".

Επιθυμείτε να εργαστείτε με σύμβαση εκτάκτου υπαλλήλου;

Οι έκτακτοι και οι συμβασιούχοι υπάλληλοι αναλαμβάνουν ευρύ φάσμα καθηκόντων για διαστήματα που κυμαίνονται από λίγες εβδομάδες έως συχνά αρκετά χρόνια. Μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή την υποψηφιότητά σας μέσω του EU CV online.

Σε αυτή τη βάση δεδομένων στρέφονται τα διεθυντικά μας στελέχη όταν αναζητούν υποψηφίους για συγκεκριμένες θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται ειδική διαδικασία επιλογής.Εσεις, από την πλευρά σας, απλώς εγγράφεστε στη βάση και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε άλλο.Αν το προφίλ σας μας ενδιαφέρει, θα έλθουμε  εμείς σε επαφή μαζί σας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικώς.

Πώς να καταθέσετε/ενημερώσετε το βιογραφικό σας (CV)

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του EU CV online είναι εύκολη:

Μην παραλείψετε να δώσετε πρόσβαση στο CV σας ("make my CV accessible"), ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες μας να το συμβουλεύονται, και να φροντίζετε να το ενημερώνετε τακτικά (ή να το διαγράψετε σε περίπτωση που δεν ενδιαφέρεστε πλέον να προσληφθείτε σε μας).

Έχετε επίσης υπόψη σας ότι το γεγονός της εγγραφής σας στη βάση δεδομένων δεν συνιστά καμία υποχρέωση πρόσληψής σας εκ μέρους της Επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου θεσμικού οργάνου ή οργανισμού.

Περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Ποιος συμβουλεύεται αυτή τη βάση δεδομένων;

Η διαχείριση αυτής της βάσης δεδομένων γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Ωστόσο, έχουν πρόσβαση σε αυτήν και τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα καθώς και διεθνείς οργανισμοί.Κάθε φορά που κάποιος νέος οργανισμός αποκτά πρόσβαση στη βάση, ενημερώνεστε και μπορείτε να αποφασιζετε αν θα έχει και αυτός πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Ακόμη κι αν έχετε ήδη εγγραφεί στην EPSO ή σε άλλη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί η Επιτροπή, όπως η ELSA (θέσεις εργασίας στον τομέα της έρευνας), πρέπει να εγγραφείτε και πάλι. Δυστυχώς, προς το παρόν δεν γίνεται διαφορετικά είστε υποχρεωμένοι να εγγράφεστε κάθε φορά από την αρχή. Ωστόσο, καταβάλλουμε προσπάθειες για να επιτύχουμε αργότερα την ενοποίηση όλων των διαφορετικών βάσεων δεδομένων. Αν έχετε εγγραφεί σε άλλη βάση δεδομένων, η αρμόδια υπηρεσία θα σας ενημερώσει για την τυχόν ενοποίηση ή σύνδεση της βάσης της εν λόγω υπηρεσίας με τη βάση EU CV Online.

Τι ισχύει σχετικά με το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων;

Εφαρμόζουμε τoυς αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου, τηρώντας πλήρως τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΕΚ 45/2001). Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα με τη δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου.

Τι ισχύει εάν εργάζεστε ήδη για Ευρωπαϊκό όργανο ή Ευρωπαϊκό οργανισμό;

Αν έχετε ήδη εργαστεί κατά το παρελθόν για ένα ευρωπαϊκό όργανο ή οργανισμό, πρέπει να εγγραφείτε ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες πρόσληψης όλων των οργάνων που συμμετέχουν στη βάση να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Γενικά για τη βάσηEU CV Online

Η βάση EU CV Online υπάρχει στις τρεις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.Ωστόσο, κατά τη συμπλήρωση του βιογραφικού σας μπορείτε, στα τμήματα του ηλεκτρονικού εντύπου που έχουν προβλεφθεί για την αναγραφή ελεύθερου κειμένου, να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία από τις γλώσσες αυτές. 

Και στη συνέχεια;

Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε άλλο.Σε περίπτωση που τα προσόντα σας μας ενδιαφέρουν, θα έλθουμε σε επαφή μαζί σας τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.Καθώς το σύστημα θα διευρύνεται, θα ενημερώνεστε για τις τυχόν νέες υπηρεσίες ή βελτιώσεις.

Για τις παρατηρήσεις σας ή τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίσατε κατά τη χρησιμοποίηση αυτής της βάσης δεδομένων, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: ec-candidatures-spontanees@ec.europa.eu

Commission civil service