Sti

EU CV online

Har du tilmeldt dig en prøve for at blive kontraktansat?

Hvis du har tilmeldt dig en prøve hos Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) for at blive kontraktansat, kan du oprette og ajourføre dit CV på nettet.

Både chefer og personaleansvarlige i de afdelinger, hvor der er ledige job, kan søge i databasen efter egnede kandidater.

Du skal huske at indføre referencen til din prøve (EU25, RELEX etc.) samt dit ansøgningsnummer i rubrikken om øvrige oplysninger.

Husk at udfylde afsnittet om oplysninger, der skal indføres, når man har tilmeldt sig en udvælgelsesprøve.

Kunne du tænke dig en midlertidig ansættelse?

Som midlertidigt ansat og kontraktansat kan du arbejde med varierende opgaver og have fagkundskaber på forskelligartede områder. Du vil blive ansat for en periode på lige fra et par uger til flere år.Du kan indgive en uopfordret ansøgning via EU CV online.

En chef, der søger kandidater til en bestemt stilling, som ikke kræver en særlig udvælgelsesprocedure, kan kigge i databasen.Det eneste, du skal gøre, er at registrere dig.Hvis vi er interesserede, ringer vi til dig eller sender dig en e-mail.

Hvordan opretter/ajourfører jeg mit CV?

Det er let at bruge EU CV online:

Glem ikke at give adgang til dit CV ("make my CV accessible"), hvis du gerne vil have, at vi skal kunne se det. Du bør også ajourføre det med jævne mellemrum (eller fjerne det, hvis du ikke længere er interesseret i at arbejde hos os).

Du skal dog være klar over, at din registrering i databasen ikke er ensbetydende med, at du vil få et jobtilbud fra Kommissionen eller en anden EU-institution.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Hvem konsulterer databasen?

Databasen forvaltes af Kommissionen.Andre europæiske og internationale organisationer vil også få adgang til den.Du vil blive informeret, når nye organisationer kommer til, og kan så beslutte, om de skal have adgang dine oplysninger.

Du skal registrere dig igen, selv om du allerede er registreret i EPSO's eller en af Kommissionens andre ansøgningsdatabaser, som f.eks. ELSA (job på forskningsområdet).Vi beklager, at du i øjeblikket er nødt til at registrere dig så mange steder.Vi arbejder imidlertid på at slå databaserne sammen.Hvis du allerede er registreret i en anden database, får du besked fra den ansvarlige afdeling, hvis databasen integreres i eller kobles til EU CV online.

Hvordan beskyttes mine oplysninger?

Vi beskytter dine personoplysninger bedst muligt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 om databeskyttelse. Du kan læse mere i vores særlige erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Kan jeg bruge databasen, selv om jeg allerede arbejder for EU?

Du er velkommen til at registrere dig, selv om du allerede arbejder for en EU-institution. På den måde kan alle ansættelsesafdelinger få adgang til dine oplysninger.

Generelt om EU CV online

EU CV online foreligger på Kommissionens tre arbejdssprog:Engelsk, fransk og tysk.I de felter af onlineformularen, hvor der er plads til fritekst, kan du imidlertid også skrive på et andet EU-sprog.

Hvad sker der så?

Når du har registreret dig, behøver du ikke at gøre mere.Hvis vi er interesserede, ringer vi til dig eller sender dig en e-mail.Du vil blive informeret om vigtige nye tjenester eller forbedringer af systemet.

Hvis du har bemærkninger eller støder på problemer, når du bruger databasen, kan du sende en e-mail til: ec-candidatures-spontanees@ec.europa.eu

Commission civil service