Cesta

EU CV online

Přihlásili jste se k předvýběrovým testům pro smluvní zaměstnance?

Pokud jste se u Evropského úřadu pro výběr zaměstnanců (EPSO) přihlásili k předvýběrovým testům pro smluvní zaměstnance, měli byste vložit a aktualizovat svůj životopis on-line.

Do této databáze nahlížejí vedoucí a personální pracovníci jednotlivých útvarů, když hledají vhodné uchazeče.

Aby bylo poznat, že jste uchazečem, který absolvoval předvýběrové testy, do pole additional information (další informace) pečlivě doplňte značku své předvýběrové zkoušky (EU25, RELEX atd.) a své číslo uchazeče.

Nezapomeňte vyplnit oddíl Information to be completed by open competition/selection laureates (Informace, které vyplní úspěšní účastníci otevřeného výběrového řízení / výběrového řízení).

Chcete pracovat jako dočasný zaměstnanec?

Dočasní nebo smluvní zaměstnanci plní různé úkoly v nejrůznějších oborech po období od několika týdnů často po několik let. Spontánní přihlášku můžete podat prostřednictvím databáze EU CV online.

Tato on-line databáze je zdrojem pro naše vedoucí pracovníky, kteří hledají uchazeče pro pracovní místa, jež nevyžadují zvláštní výběrové řízení. Stačí se zaregistrovat. Budeme-li o vás mít zájem, spojíme se s vámi elektronickou poštou nebo telefonicky.

Jak vložit/aktualizovat životopis

Přístup k databázi EU CV online je snadný:

Nezapomeňte svůj životopis zpřístupnit (make my CV accessible / zpřístupnit životopis) našim útvarům a aktualizovat jej (nebo jej odstranit, jestliže již nemáte o práci u nás zájem).

Nezapomeňte také, že vaše registrace v databázi neznamená, že bychom měli povinnost nabídnout vám místo v Komisi nebo v jakékoli jiné instituci či orgánu.

Více informací o zpracování vašich údajů

Kdo v této databázi hledá?

Tuto databázi spravuje Evropská komise. Bude sdílena s ostatními evropskými a mezinárodními organizacemi. Když se k databázi připojí nové organizace, budete o tom informováni a budete se moci rozhodnout, jestli chcete své údaje zpřístupnit.

I v případě, že jste se již zaregistrovali u úřadu EPSO nebo v jiné databázi přihlášek spravované Komisí, jako je např. ELSA (práce v oblasti výzkumu), zaregistrujte se prosím ještě jednou. Omlouváme se za několikanásobné registrace, které možná v současnosti musíte provádět. Probíhá však proces konsolidace různých databází. Jste-li zaregistrováni v jiné databázi, příslušný útvar vás informuje o jakékoli integraci nebo propojení jejich databáze s databází EU CV online.

Jak je zajištěna ochrana vašich údajů?

Používáme ty nejpřísnější normy ochrany údajů a plně dodržujeme nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně údajů.Viz prohlášení o ochraně osobních údajů.

Co když již pracujete pro evropskou instituci nebo orgán?

Jestliže již pracujete pro evropskou instituci nebo orgán, můžete se zaregistrovat, čímž zpřístupníte své údaje náborovým útvarům jakýchkoli účastnících se subjektů.

Obecně o databázi EU CV online

Databáze EU CV online je dostupná ve třech pracovních jazycích Evropské komise: v angličtině, francouzštině a němčině. V oddílech on-line formuláře, kde můžete uvést vlastní text, tak však můžete v případě potřeby učinit i v jiných jazycích.

Co přijde dál?

Jakmile se zaregistrujete, nemusíte už podnikat nic dalšího. Budeme-li mít o vás zájem, spojíme se s vámi elektronickou poštou nebo telefonicky. Budeme vás též informovat o nových službách nebo zlepšeních systému.

Máte-li jakékoli připomínky nebo pokud se při používání databáze setkáte s jakýmikoli potížemi, obraťte se e-mailem na adresu: ec-candidatures-spontanees@ec.europa.eu

Commission civil service