Навигационна пътека

"EU CV Online“: вашата европейска автобиография онлайн

Кандидатствали сте за тест за предварителен подбор на договорно наети служители?

Ако сте подали заявление чрез Службата за подбор на персонал (EPSO) за явяване на изпит за предварителен подбор на договорно наети служители, можете да попълните и актуализирате своята автобиография онлайн.

Ръководителите и служителите на „Човешки ресурси“ в отделите, занимаващи се с набиране на кадри, могат да търсят подходящи кандидати в тази база данни.

За да бъдете разпознати като кандидат за тест за предварителен подбор, моля внимателно въведете кода за справка на вашия тест (EU25, RELEX и т.н.), както и номера на кандидатурата ви в графата „допълнителна информация“.

Не забравяйте да попълните раздела „Сведения, които трябва да бъдат попълнени от лауреатите на открити конкурси“.

Търсите временен договор за работа?

Срочно или договорно наетите служители имат опит в различни области и изпълняват най-разнообразни задачи за периоди от няколко седмици до няколко години.Можете да подадете спонтанна кандидатура чрез европейската автобиография онлайн.

Тази база данни е предпочитана от нашите ръководители, търсещи кандидати за специфични работни места, за които не е необходима специална процедура за подбор.Трябва само да се регистрирате.Това е всичко.Ако се заинтересуваме от вас, ще ви се обадим по телефон или по електронна поща.

Как да попълните/актуализирате вашата автобиография

Достъпът до европейската автобиография онлайн е лесен:

Не забравяйте да предоставите достъп до автобиографията си („make my CV accessible“), ако желаете тя да е достъпна за нашите служби, както и да я актуализирате редовно (или да я изтриете, ако вече не ви интересува евентуална работа при нас).

Моля отбележете също, че регистрирането ви в базата данни не ни обвързва със задължението да ви предложим работа в Комисията или друга институция или орган.

Още за обработването на вашите данни

Кой разглежда тази база данни?

Тази база данни се управлява от Европейската комисия.Други европейски и международни организации също имат достъп до нея.Когато към базата данни се присъединят нови организации, вие получавате съобщение за това и можете да решите дали да им предоставите достъп до вашите данни.

Ако вече сте се регистрирали в EPSO или в други бази данни на Комисията като ELSA (работни места в областта на изследванията), моля регистрирайте се отново.Съжаляваме за повтарящите се въпроси и данни, които трябва да попълните.В процес сме на консолидиране на различните бази данни.Ако сте регистрирани в друга база данни, отговорната служба ще ви уведоми за евентуалното ѝ интегриране или свързване с „EU CV Online“.

А неприкосновеността на вашите данни?

Ние прилагаме най-високите норми за поверителност в съответствие с Регламент (ЕО) 45/2001 за защита на личните данни.Моля прочетете нашата собствена декларация за защита на личните данни.

А ако вече работите в европейска институция или орган?

Ако вече работите в европейска институция или орган, можете да се регистрирате, като по този начин предоставите достъп до вашите данни на службите за набиране на персонал на всички участващи организации.

Общи сведения за „EU CV Online“

„EU CV Online“ е достъпна на трите работни езика на Комисията: английски, френски и немски.Въпреки това в полетата от онлайн формуляра, в които можете да въведете свободен текст, можете да използвате и други езици, ако желаете.

Какво следва?

След като се регистрирате, не е необходимо да правите нищо друго.Ако профилът ви ни заинтересува, ще се свържем с вас по телефона или по електронната поща.Ще бъдете информирани за всички нови услуги и подобрения с разрастването на системата.

Ако имате коментари или срещнете трудности при използването на базата данни, моля пишете ни на адрес:ec-candidatures-spontanees@ec.europa.eu

Commission civil service