Sökväg

Kontraktsanställda

Vad gör kontraktsanställda inom kommissionen?

Det finns två underkategorier av kontraktsanställda.Den ena omfattar dem som har fått anställning

Kontraktsanställda i denna underkategori (kontraktsanställda ”3a” ) har utsikter till längre anställning, med ett ursprungligt kontrakt på högst fem år, som kan förnyas för en period på högst fem år.Anställningen kan omvandlas till en tillsvidareanställning.

Den andra underkategorin omfattar kontraktsanställda som anställs vid kommissionens generaldirektorat för att utföra andra uppgifter än manuellt och administrativt servicearbete (kontraktsanställda ”3b”).De anställs för att

  • tillfälligt ersätta tjänstemän som är frånvarande på grund av sjukdom, mammaledighet etc.,
  • avhjälpa akut personalbrist vid hög arbetsbelastning, eller
  • under en begränsad period arbeta för att tillföra kapacitet på specifika områden när tjänstemän med den kompetens som krävs inte finns tillgängliga.

Kontraktsanställda i denna underkategori får kortare anställning och arbetar enligt kontrakt på högst tre år.Kontraktets löptid får inte vara kortare än tre månader.

Hur blir man kontraktsanställd?

Reglerna för kontraktsanställning vid kommissionen finns i kommissionens beslut av den 02/03/2011 .

Urvalsförfarandet går till på följande sätt:En inbjudan att lämna en intresseanmälan läggs ut på EPSO:s webbplats.För att anmäla ditt intresse fyller du i en elektronisk ansökan.Ansökningarna sparas i en databas.Om du matchar specifika kompetensprofiler och har rätt kvalifikationer får du sedan göra prov där man bedömer din kompetens, språkförmåga, kunskap om EU-samarbetet och yrkeskompetens.Om du godkänns i proven och om den avdelning som rekryterar anser att du uppfyller deras specifika krav kallas du till intervju av en urvalskommitté.

Uppgifter om sökande som godkänts i proven finns kvar i databasen i tre år.

Om du är intresserad av en kontraktsanställning kan du

  • titta om det finns någon inbjudan att lämna intresseanmälan på EPSO:s webbplats,

Karriär och förmåner

Karriärutsikter

De kontraktsanställda kan utföra en rad uppgifter som kräver varierande kvalifikationer.De har alltifrån kortare kontrakt till tillsvidareanställning.Det finns därför 18 lönegrader som är uppdelade på fyra tjänstegrupper efter arbetsuppgifter och som omfattar mycket specifika arbetsbeskrivningar.

De fyra tjänstegrupperna definieras enligt följande:

  • IV (lönegrad 13–18) - administrativa, rådgivande, språkliga och liknande tekniska uppgifter.
  • III (lönegrad 8–12) – verkställande uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter.
  • II (lönegrad 4–7) – kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorschefskap och andra liknande uppgifter.
  • I (lönegrad 1–3) – manuellt och administrativt servicearbete.

När du anställs placerad du i en viss lönegrad med hänsyn till kvalifikationer och tidigare erfarenhet.Du placeras i den första löneklassen i den aktuella lönegraden (varje grad har 7 löneklasser) och flyttas automatiskt upp till en högre löneklass efter två år.Läs mer.

Löner och förmåner

Lönen för kontraktsanställda ligger mellan 1 600 och 5 800 euro. Se lönetabellen i anställningsvillkoren för övriga anställda (artikel 93) [2 MB]

Du omfattas också av samma familjetillägg och socialförsäkring som tillfälligt anställda (arbetslöshetsförsäkring samt EU:s pensions- och sjukförsäkringssystem).

Som kontraktsanställd får du också delta i EU-institutionernas utbildningsprogram.

Commission civil service