Sökväg

Kontraktsanställda

Vad gör kontraktsanställda inom kommissionen?

Det finns två underkategorier av kontraktsanställda. Den ena omfattar dem som har fått anställning

 • vid kommissionens generaldirektorat för att utföra manuellt eller administrativt servicearbete,
 • vid kommissionsbyråer som är knutna till ett generaldirektorat, t.ex. vid de två infrastruktur- och logistikbyråerna i Bryssel och Luxemburg, eller vid lönekontoret,
 • vid kommissionens olika organ,
 • vid kommissionens representationskontor och delegationer.

Kontraktsanställda i denna underkategori (3a) har utsikter till längre anställning. Det ursprungliga kontraktet gäller högst fem år, och det kan förnyas för en period på ytterligare högst fem år. Dessutom kan anställningen omvandlas till en tillsvidareanställning.

Den andra underkategorin (3b) omfattar kontraktsanställda vid kommissionens generaldirektorat som utför andra uppgifter än manuellt och administrativt servicearbete. De anställs för att

 • tillfälligt ersätta tjänstemän som är frånvarande på grund av sjukdom, föräldraledighet osv.,
 • avhjälpa akut personalbrist vid hög arbetsbelastning,
 • under en begränsad period arbeta för att tillföra kapacitet på specifika områden när tjänstemän med den kompetens som krävs inte finns tillgängliga.

Kontraktsanställda i denna underkategori anställs för kortare tid – högst sex år. Kontraktets löptid får inte vara kortare än tre månader.

Hur blir man kontraktsanställd?

Reglerna för kontraktsanställning vid kommissionen finns i kommissionens beslut av den 2 mars 2011 , ändrat genom C(2013) 8967 final pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Första steget i urvalsprocessen är att fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär som svar på en inbjudan till intresseanmälan som läggs ut på EPSO:s webbplats. Ansökningarna sparas i en databas. Om du matchar specifika kompetensprofiler och har rätt kvalifikationer får du sedan genomgå prov där man bedömer din kompetens, språkförmåga, kunskap om EU-samarbetet och yrkeskompetens. Om du godkänns i proven och den avdelning som rekryterar anser att du uppfyller deras specifika krav, kallas du till intervju av en urvalskommitté.

Om du är intresserad av en kontraktsanställning kan du

 • titta om det finns någon inbjudan att lämna intresseanmälan på EPSO:s webbplats,

Karriär och förmåner

Karriärutsikter

De kontraktsanställda kan utföra en rad uppgifter som kräver varierande kvalifikationer. De har alltifrån kortare kontrakt till tillsvidareanställning. Det finns därför 18 lönegrader som är uppdelade på fyra tjänstegrupper efter arbetsuppgifter och som omfattar mycket specifika arbetsbeskrivningar.

De fyra tjänstegrupperna definieras enligt följande:

 • IV (lönegrad 13–18) – administrativa, rådgivande, språkliga och liknande tekniska uppgifter.
 • III (lönegrad 8–12) – verkställande uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter.
 • II (lönegrad 4–7) – kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorschefskap och andra liknande uppgifter.
 • I (lönegrad 1–3) – manuellt och administrativt servicearbete.

När du anställs placeras du i en viss lönegrad med hänsyn till kvalifikationer och tidigare erfarenhet. Du placeras i den första löneklassen i den aktuella lönegraden (varje grad har 7 löneklasser) och flyttas automatiskt upp till en högre löneklass efter två år.

Karriär och löner

Lönen för kontraktsanställda ligger mellan 1 600 och 5 800 euro.  Se lönetabellen i anställningsvillkoren för övriga anställda (artikel 93).

Du omfattas också av samma familjetillägg och socialförsäkring som tillfälligt anställda (arbetslöshetsförsäkring samt EU:s pensions- och sjukförsäkringssystem).

Som kontraktsanställd får du också delta i EU-institutionernas utbildningsprogram.

 

Commission civil service