Navigacijska pot

Pogodbeni uslužbenci

Kdo so pogodbeni uslužbenci in kakšno delo opravljajo?

Kdo so pogodbeni uslužbenci in kakšno delo opravljajo?

Pogodbeno osebje je razdeljeno v dve kategoriji. V prvi kategoriji so pogodbeni uslužbenci, ki so zaposleni:

 • v generalnih direktoratih Komisije za opravljanje fizičnih ali administrativnih podpornih nalog;
 • v uradih Komisije, ki so del generalnega direktorata, kot sta urada za infrastrukturo in logistiko v Bruslju in Luxembourgu ter Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic;
 • v agencijah;
 • na predstavništvih in delegacijah Komisije.

Pogodbeni uslužbenci te kategorije (uslužbenci iz člena 3a pogojev za zaposlitev) so lahko zaposleni za daljše obdobje. Prva pogodba se lahko sklene za največ pet let in se lahko obnovi še za največ toliko. Pogodbo te vrste je mogoče spremeniti v pogodbo za nedoločen čas.

V drugi kategoriji so pogodbeni uslužbenci, ki v generalnih direktoratih Komisije ne opravljajo fizičnih ali administrativnih podpornih nalog (uslužbenci iz člena 3b pogojev za zaposlitev). Zaposlijo se lahko:

 • začasno za nadomeščanje uradnikov, ki so odsotni zaradi bolezni, porodniškega dopusta itd.;
 • zaradi resnega pomanjkanja osebja v obdobjih velike delovne obremenitve;
 • za začasno podporo na specializiranih področjih, na katerih ni na voljo uradnikov z ustreznim znanjem.

Pogodbeni uslužbenci te kategorije se zaposlijo za krajše obdobje, in sicer za največ šest let. Pogodba se sklene za najmanj tri mesece.

Kako do pogodbene zaposlitve

Zaposlovanje pogodbenih uslužbencev Komisije urejajo pravila iz Odločbe Komisije z dne 2. marca 2011, kakor je bila spremenjena s Sklepom Komisije C(2013) 8967 pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Izbirni postopek se začne z objavo razpisa za prijavo interesa na spletišču EPSO, kandidati pa nato izpolnijo elektronski obrazec za prijavo. Prijave se shranijo v podatkovni zbirki. Kandidati, ki izpolnjujejo določene zahteve in imajo ustrezno izobrazbo, so nato povabljeni k preskusu sposobnosti, jezikovnega znanja, poznavanja evropskega povezovanja in strokovne usposobljenosti. Uspešni kandidati, za katere določena služba meni, da ustrezajo njenim zahtevam, so povabljeni na razgovor z izbirno komisijo.

Če se želite prijaviti za delo pogodbenega uslužbenca,

 • lahko pa tudi oddate svoj življenjepis prek spletne aplikacije EU CV online.

Zaposlovanje pogodbenih uslužbencev Komisije urejajo pravila iz Odločbe Komisije z dne 2. marca 2011 [133 KB] , kakor je bila spremenjena s Sklepom Komisije C(2013) 8967.

Poklicna pot

Pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo na različnih delovnih mestih, za katera so potrebne različne stopnje izobrazbe. Pogodbe so lahko kratkoročne ali pa vodijo do zaposlitve za nedoločen čas. Pogodbeni uslužbenci so zato razdeljeni v 18 razredov v štirih funkcionalnih skupinah glede na vrste delovnih nalog in zahteve posameznih delovnih mest.

Te štiri funkcionalne skupine so:

 • IV (razredi 13–18): administrativne, svetovalne, jezikovne in enakovredne tehnične naloge;
 • III (razredi 8–12): izvedbene naloge, priprava besedil, računovodske in druge enakovredne tehnične naloge;
 • II (razredi 4–7): pisarniške in tajniške naloge, pisarniško poslovanje in druge enakovredne naloge;
 • I (razredi 1–3): fizične in administrativne podporne naloge.

Razvrstitev pogodbenih uslužbencev v posamezen razred je odvisna od izobrazbe in delovnih izkušenj. Ob zaposlitvi so pogodbeni uslužbenci razvrščeni v prvo stopnjo zadevnega razreda (vsak razred ima sedem plačnih stopenj), vsaki dve leti pa samodejno napredujejo v naslednjo stopnjo.

Poklicna pot in ugodnosti

Plače pogodbenih uslužbencev znašajo od najmanj 1 600 EUR do največ 5 800 EUR. Lestvica plač je v pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev (člen 93).

Pogodbeni uslužbenci so upravičeni do družinskih dodatkov in kritja iz istih sistemov socialne varnosti kot začasni uslužbenci (zavarovanje za primer brezposelnosti, pokojninski sistem in skupni sistem zdravstvenega zavarovanja Skupnosti).

Pogodbeni uslužbenci se lahko udeležujejo tudi programov usposabljanja evropskih institucij.

Commission civil service