Cale de navigare

Agenţi contractuali

Ce sunt agenţii contractuali şi care sunt atribuţiile lor?

Există două categorii de agenţi contractuali.Prima categorie îi include pe cei care sunt angajaţi pentru a lucra:

 • în direcţiile generale ale Comisiei în vederea îndeplinirii unor sarcini manuale sau de sprijin administrativ;
 • în oficiile Comisiei, pe lângă o direcţie generală, cum ar fi Oficiul pentru Infrastructură şi Logistică din Bruxelles şi Luxemburg şi Oficiul de Administraţie şi Plată a Drepturilor Individuale;
 • în agenţii;
 • la reprezentanţele Comisiei şi în delegaţii.

Agenţii contractuali de acest tip (agenţi contractuali „3a”) se bucură de perspective de angajare pe termen mai lung, cu un contract iniţial de cel mult cinci ani, care poate fi reînnoit pentru încă cel mult cinci ani.Contractul poate fi transformat într-un contract pe durată nedeterminată.

Cea de-a doua categorie (agenţi contractuali „3b”) sunt agenţi contractuali angajaţi pentru a lucra în direcţiile generale ale Comisiei pentru a îndeplini sarcini manuale sau de sprijin administrativ.Aceşti sunt recrutaţi:

 • pentru a înlocui, temporar, funcţionarii absenţi din motive de sănătate, aflaţi în concediu de maternitate etc.;
 • pentru a face faţă unei lipse acute de personal în perioade de activitate intensă;
 • pentru a ocupa temporar un post foarte specializat pentru care nu sunt disponibili funcţionari cu competenţele necesare.

Agenţii contractuali de acest tip au perspective de angajare pe termen scurt şi pot obţine contracte de cel mult trei ani.Durata minimă a contractelor este de trei luni.

Pentru a deveni agent contractual

Regulile pentru angajarea agenţilor contractuali sunt stabilite prin Decizia Comisiei din 02/03/2011 pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Procesul de selecţie începe prin completarea formularelor de aplicare on-line în urma publicării, pe site-ul internet EPSO, a unei invitaţii pentru exprimarea interesului .Aceste aplicaţii sunt ulterior păstrate într-o bază de date.Candidaţii care corespund competenţelor specifice şi care au calificările corespunzătoare iau parte la un test de evaluare a aptitudinilor, a competenţelor lingvistice, a cunoştinţelor privind integrarea europeană şi a competenţelor profesionale.Serviciile interesate vor invita candidaţii care au trecut testele la un interviu cu un comitet de selecţie.

Profilul candidaţilor care au reuşit la testele pentru agenţi contractuali va fi păstrat în baza de date timp de trei ani.

Pentru a candida la un post de agent contractual, puteţi:

 

Carieră şi avantaje

Carieră

Posturile de agenţi contractuali sunt disponibile pentru o gamă largă de funcţii  care solicită diferite niveluri de calificare.Cei angajaţi pentru astfel de posturi pot primi un contract pe termen scurt sau pe durată nedeterminată. Agenţii contractuali se împart în 18 grade, divizate în patru grupe de funcţii, după natura postului şi a sarcinilor  îndeplinite .

Cele patru grupe de funcţii sunt următoarele:

 • IV (grade 13-18) – atribuţii administrative, de consiliere, lingvistice şi atribuţii tehnice echivalente;
 • III (grade 8-12) - atribuţii de execuţie, de redactare, de contabilitate şi alte atribuţii tehnice echivalente;
 • II (grade 4-7) -atribuţii de birou şi de secretariat, administrarea biroului şi alte atribuţii echivalente;
 • I (grade 1-3) - atribuţii manuale şi de sprijin administrativ.

La încadrarea în grad, în cadrul grupei de funcţii, se va ţine cont de calificările şi experienţa dumneavoastră anterioară.Agenţii contractuali sunt angajaţi în prima treaptă a gradului (fiecare grad are 7 trepte de salarizare) şi avansează automat în treapta următoare după doi ani. Informaţii suplimentare... English (en) .

Remuneraţie şi alte avantaje

Salariile agenţilor contractuali încep la 1 600 de euro, până la cel mult 5 800 de euro. Tabelul de salarizare este disponibil la articolul 93 din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene pdf - 17 KB [17 KB] English (en) .

Agenţii contractuali beneficiază de aceleaşi alocaţii familiale şi prestaţii de asigurări sociale ca şi agenţii temporari (asigurare de şomaj, sistemul de pensii al Comunităţilor şi sistemul comun de asigurări de sănătate).

De asemene, au acces la programele de formare oferite de instituţiile Uniunii Europene.

Commission civil service