Cale de navigare

Agenţi contractuali

Carreira

Există două subcategorii de agenți contractuali. Prima categorie îi include pe cei care sunt angajați pentru a lucra:

 • în direcțiile generale ale Comisiei în vederea îndeplinirii unor sarcini manuale sau de sprijin administrativ
 • în birourile Comisiei, pe lângă o direcție generală, cum ar fi Oficiile pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles și Luxembourg și Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale (PMO)
 • în agenții
 • la reprezentanțeleși în delegațiile Comisiei.

Acești agenți contractuali (agenți contractuali din subcategoria „3a”) se bucură de perspective de angajare pe termen mai lung, cu un contract inițial de cel mult cinci ani, care poate fi reînnoit pentru încă cel mult cinci ani. Contractul poate fi transformat într-un contract pe durată nedeterminată.

Cea de-a doua subcategorie („3b”) include agenții contractuali care pot fi angajați în direcțiile generale ale Comisiei pentru a îndeplini alte sarcini decât cele manuale sau de sprijin administrativ. Aceștia sunt recrutați:

 • pentru a înlocui temporar funcționarii absenți din motive de sănătate, aflați în concediu de maternitate etc.
 • pentru a compensa o lipsă acută de personal în perioade de activitate intensă
 • pentru a ocupa temporar un post foarte specializat pentru care nu sunt disponibili funcționari cu competențele necesare.

Agenții contractuali de acest tip au perspective de angajare pe termen scurt și pot obține contracte de cel mult șase ani.Durata minimă a contractelor este de trei luni.

Există două subcategorii de agenți contractuali. Prima categorie îi include pe cei care sunt angajați pentru a lucra:

Dispozițiile referitoare la angajarea agenților contractuali la Comisie sunt stabilite prin Decizia Comisiei din 2.3.2011, modificată prin Decizia Comisiei C(2013) 8967 pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Procesul de selecție începe prin completarea formularului de candidatură on-line, în urma publicării, pe site-ul EPSO, a unei invitații pentru exprimarea interesului. Aceste dosare de candidatură sunt păstrate într-o bază de date. Candidații care au competențele, profilul și calificările specifice solicitate iau parte la teste de evaluare a aptitudinilor, a competențelor lingvistice, a cunoștințelor privind integrarea europeană și a competențelor profesionale. Serviciile interesate vor invita candidații care au trecut testele la un interviu cu un comitet de selecție.

Pentru a candida la un post de agent contractual, puteți:

 • accesa site-ul EPSO pentru a consulta eventualele invitații pentru exprimarea interesului
 • introduce o candidatură spontană cu ajutorul aplicației CV on-line.

Carieră și avantaje

Carieră

Posturile de agenți contractuali sunt disponibile pentru o gamă largă de sarcini care necesită diferite niveluri de calificare. Cei angajați pentru astfel de posturi pot primi un contract pe termen scurt sau pe durată nedeterminată. În consecință, această categorie de personal este subdivizată în 18 grade repartizate în 4 grupe de funcții care corespund tipurilor de sarcini executate și unor descrieri foarte precise ale posturilor.

Cele patru grupe de funcții sunt următoarele:

 • IV (gradele 13-18) – sarcini administrative, de consiliere, lingvistice și alte sarcini tehnice echivalente
 • III (gradele 8-12) - sarcini de execuție, de redactare, de contabilitate și alte sarcini tehnice echivalente
 • II (gradele 4-7) – sarcini de birou și de secretariat, administrarea biroului și alte sarcini echivalente
 • I (gradele 1-3) - sarcini manuale și de sprijin administrativ

La încadrarea în grad, se ține cont de calificările și experiența anterioară. Agenții contractuali sunt angajați în prima treaptă a gradului (fiecare grad are 7 trepte de salarizare) și avansează automat în treapta următoare odată la doi ani.

Remunerație și alte avantaje

Salariile agenților contractuali variază între minimum 1 600 EUR și maximum 5 800 EUR. Tabelul de salarizare poate fi consultat la articolul 93 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene  .

Agenții contractuali beneficiază de aceleași alocații familiale și prestații de asigurări sociale ca și agenții temporari (asigurare de șomaj, sistemul de pensii și sistemul comun de asigurări de sănătate).

De asemenea, agenții contractuali au acces la programele de formare oferite de instituțiile Uniunii Europene.

 

Commission civil service