Mogħdija tan-navigazzjoni

L-Aġenti Kuntrattwali

X'inhu aġent kuntrattwali u x'jagħmel?

L-aġenti kuntrattwali jinqasmu f'żewġ sotto-kategoriji.L-ewwel fosthom tkopri lil dawk li jiġu rreklutati biex jaħdmu:

 • fid-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni sabiex jagħmlu xogħol manwali jew ħidmiet ta' servizz ta' appoġġ amministrattiv;
 • fl-Uffiċċji tal-Kummissjoni marbuta ma' xi Direttorat Ġenerali, bħaż-żewġ Uffiċċji għall-Infrastruttura u l-Loġistika fi Brussell u l-Lussemburgu u l-Uffiċċju tal-Pagi;
 • fl-Aġenziji;
 • fir-Rappreżentanzi tal-Kummissjoni u d-Delegazzjonijiet.

Bħala aġent kuntrattwali ta' dan it-tip (staff kuntrattwali "3a"), tkun tista' tgawdi minn prospetti ta' impjieg aktar fit-tul, b'kuntratt inizjali li jdum għaddej sa perjodu massimu ta' ħames snin u li jkun jista' jiġġedded għal żmien massimu ta' ħames snin.Il-kuntratt jista' jinbidel f'kuntratt ta' tul indefinittiv.

It-tieni sotto-kategorija tkopri l-aġenti kuntrattwali li jistgħu jiġu rreklutati sabiex jaħdmu fid-DĠs tal-Kummissjoni u li jittrattaw ħidmiet oħra li ma jkunux la manwali u lanqas ta' appoġġ amministrattiv (staff kuntrattwali "3b").Jiġifieri, jipu rreklutati:

 • temporanjament biex jimlew post xi uffiċjali li jkunu neqsin minħabba mard, leave tal-maternità, eċċ;
 • bħala soluzzjoni meta jkun hemm nuqqas qawwi ta' staff fi żminijiet meta il-pressjoni tax-xogħol tkun ferm intensa;
 • biex jaħdmu għal żmien temporanju biex jipprovdu kapaċità addizzjonali f'oqsma speċjalizzati fejn ma jkunx hemm disponibbiltà ta' uffiċjali bil-ħiliet meħtieġa.

Bħala aġent kuntrattwali ta' dan it-tip, il-prospetti tax-xogħol ikunu aktar qosra f'dak li huwa żmien, abbażi ta' kuntratti li jdumu għaddejjin sa massimu ta' tliet snin.It-tul minimu ta' dan it-tip ta' kuntratt huwa ta' tliet xhur.

Kif issir aġent kuntrattwali

Ir-reklutaġġ ta' l-aġenti kuntrattwali fil-Kummissjoni huwa rregolat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 02/03/2011 pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Il-proċess ta' l-għażla jibda billi l-kandidati jimlew applikazzjoni onlajn b'risposta għal sejħa għal espressjoni ta' interess ippubblikata fil-websajt ta' l-EPSO.Dawn l-applikazzjonijiet, imbagħad, jiddaħħlu f'database.L-applikanti li jissodisfaw il-profili speċifiċi ta' ħiliet u li jkollhom il-kwalifiki adatti, imbagħad, jattendu eżamijiet li jevalwaw l-kapaċitajiet, l-abbiltà lingwistika, l-għarfien ta' l-integrazzjoni Ewropwa u l-kompetenza professjonali tagħhom.Jekk jgħaddu mill-eżamijiet, dawk li jitqiesu minn xi servizz partikolari bħala adatti għar-rekwiżiti speċifiċi tagħhom, jiġu mistiedna għal intervju quddiem kumitat ta' l-għażla.

Il-profili tal-kandidati li jkunu għaddew mill-eżamijiet ta' l-aġenti kuntrattwali jinżammu fid-database għal tliet snin.

Biex tapplika ħalli ssir aġent kuntrattwali tista':

 • tikkonsulta l-websajt ta' l-EPSO biex tiċċekkja jekk hemmx xi sejħiet attwali għal espressjoni ta' interess;

 

Karriera u benefiċċji

Karriera

Il-pożizzjonijiet disponibbli għall-aġenti kuntrattwali jvarjaw fost firxa estensiva ta' ħidmiet, li jkunu jirrikjedu livelli differenti ta' kwalifiki.Dawn jafu jkunu għal kuntratt qasir jew anke għal impjieg li għandu mnejn ikun għal ħajtek.B'riżultat ta' dan, l-aġenti kuntrattwali jinqasmu fi 18-il grad li, min-naħa tagħhom, huma diviżi f'erba' gruppi funzjonarji skond it-tipi ta' ħidmiet li jwettqu, filwaqt li jkopru speċifikazzjonijiet ta' l-impjieg ferm partikolari.

L-erba' gruppi funzjonarji huma definiti kif ġej:

 • IV (gradi 13-18) – amministattivi, konsultattivi, lingwistiċi u ħidmiet tekniċi ekwivalenti;
 • III (gradi 8-12) – ħidmiet eżekuttivi, abbozzar, kontabbiltà u ħidmiet tekniċi oħra ekwivalenti;
 • II (gradi 4-7) – ħidmiet klerikali jew segretarjali, amministrazzoni ta' l-uffiċċju u ħidmiet oħra ekwivalenti;
 • I (grad 1-3) – ħidmiet manwali u servizzi ta' appoġġ amministrattiv.

Fi ħdan il-grupp funzjonarju, l-għoti tal-grad iqis ukoll il-kwalifiki u l-esperjenza preċedenti ta' xogħol relevanti.Tiġi rreklutat fl-ewwel stadju tal-grad in kwistjoni (kull grad fih 7 stadji ta' salarju) u tavvanza għall-istadju li jkun imiss awtomatikament wara sentejn. Għal aktar tagħrif... English (en)

Is-salarji u benefiċċji

Is-salarji għall-aġenti kuntrattwali jibdew b'€ 1,600 u jitilgħu sa massimu ta' € 5,800.Biex tara t-tabella tas-salarji, agħti titwila lill-Kundizzjonijiet tax-Xogħol ta' Membri Oħra ta' l-Istaff (l-Artikolu 93) pdf - 17 KB [17 KB] English (en) .

Ikollok iċ-ċans tgawdi minn benefiċċji konnessi mal-familja u tkun kopert bl-istess skemi ta' sigurtà soċjali bħall-aġenti temporanji (assikurazzjoni tal-qagħad, skema tal-pensjoni Komunitarja u l-assikurazzjoni tal-mard tal-Joint Sickness Insurance Scheme).

Bħala aġent kuntrattwali, ikollok ukoll aċċess għall-programmi ta' taħriġ offruti mill-Istituzzjonijiet ta' l-UE.

Commission civil service