Navigācijas ceļš

Līgumdarbinieki

Kas ir līgumdarbinieks un kādi ir viņa uzdevumi?

Ir divu apakškategoriju līgumdarbinieki.Pirmā aptver darbiniekus, kas pieņemti darbam:

Šie līgumdarbinieki ("3a" tipa līgumdarbinieki) bauda iespēju strādāt ilgtermiņa darbu. Sākotnējā līguma maksimālais ilgums ir pieci gadi, un to var atjaunot ilgākais uz papildu pieciem gadiem  Turklāt šo līgumu var pārveidot par līgumu uz nenoteiktu laiku.

Otrā apakškategorija aptver līgumdarbiniekus, kurus var pieņemt darbā Komisijas ģenerāldirektorātos tādu uzdevumu izpildei, kas nav manuāli vai administratīvā atbalsta uzdevumi ("3b" tipa līgumdarbinieki). Jo īpaši viņus pieņem darbā:

  • uz laiku, lai aizstātu ierēdņus, kas nav darbā slimības dēļ, ir bērna kopšanas atvaļinājumā u.tml.;
  • lai kompensētu asu darbinieku nepietiekamību ļoti intensīva darba periodos;
  • lai provizoriski veiktu uzdevumus un sniegtu atbalstu specializētās jomās tad, kad trūkst darbinieku ar vajadzīgajām iemaņām.

Šī tipa līgumdarbiniekus pieņem darbā uz īsu laiku: ilgākais uz trim gadiem. Šos līgumus slēdz kā minimums uz trijiem mēnešiem.

Kā kļūt par līgumdarbinieku?

Noteikumi, kas regulē līgumdarbinieku pieņemšanu darbā Komisijā, paredzētiKomisijas 02/03/2011 lēmumā .

Pirmais posms atlases procesā ir aizpildīt kandidatūras formulāru tiešsaistē saskaņā ar EPSO tīmekļa vietnē publicētu paziņojumu par iespēju apliecināt ieinteresētību. Šos pieteikums glabā datu bāzē. Kandidāti, kuriem ir nepieciešamās zināšanas, iemaņas, profils un atbilstoša kvalifikācija, tiek aicināti nokārtot testus, kas paredzēti tam, lai novērtētu viņu spējas, valodu zināšanas, Eiropas integrācijas zināšanas un profesionālās zināšanas.  Kandidāti, kas sekmīgi nokārtojuši testus un atbilst konkrētajām prasībām, kuras izvirzījis dienests, kas pieņem darbā, tiek aicināti uz interviju ar atlases komiteju.

To kandidātu dokumentus, kuri sekmīgi nokārtojuši testus, glabā trīs gadus datu bāzē.

Lai pieteiktos darbam līgumdarbinieka statusā, jūs varat:

  • apmeklēt EPSO tīmekļa vietni, lai paskatītos, vai ir publicēti kādi paziņojumi par iespēju izteikt ieinteresētību;

Karjera un priekšrocības

Karjera

Līgumdarbinieku darba vietas ir pieejamas visdažādākajiem uzdevumiem, kuru veikšanai ir vajadzīga atšķirīgu līmeņu kvalifikācija. Kandidātus var pieņemt darbā gan saskaņā ar īstermiņa līgumiem, gan saskaņā ar līgumiem uz nenoteiktu laiku. Līdz ar to šīs kategorijas darbiniekus iedala 18 pakāpēs un četrās darba grupās, kas atbilst veicamo uzdevumu tipiem un ļoti precīziem darba aprakstiem.

Šīs četras darba grupas definētas šādi:

  • IV (13.-18. pakāpe)  - administratīvi, konsultatīvi, ar valodām saistīti pienākumi un līdzvērtīgi tehniski pienākumi;
  • III (8.-12. pakāpe) – izpildpienākumi, tekstu un dokumentu sastādīšana un izstrāde, grāmatvedība un citi līdzvērtīgi tehniski pienākumi;
  • II (4.-7. pakāpe) – biroja un sekretariāta pienākumi, biroja vadība un citi līdzvērtīgi pienākumi;
  • I (1.-3. pakāpe) – manuāli un administratīvā atbalsta pienākumi.

Pakāpe, kas piešķirta darbā pieņemšanas brīdī, atspoguļo jauno darbinieku kvalifikāciju un pieredzi.  Jaunos līgumdarbiniekus pieņem darbā attiecīgās pakāpes pirmajā līmenī (katrā pakāpē ir septiņi algas līmeņi) un automātiski pārgrāmato nākamajā līmenī ik pēc diviem gadiem. Lasīt vairāk...

Atalgojums un citas priekšrocības

Līgumdarbinieku minimālā alga ir 1600 eiro un maksimālā - 5800 eiro. Sīkākai informācijai skatiet Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (93. pants)   [2 MB]

Līgumdarbinieki var saņemt arī ģimenes pabalstus, un uz viņiem attiecas tā pati sociālās drošības shēma kā uz pagaidu darbiniekiem (bezdarba apdrošināšana, Eiropas Kopienu pensiju shēma un veselības apdrošināšanas shēma).

Kā līgumdarbiniekam jums ir arī pieejamas mācību programmas, ko piedāvā ES institūcijas.

Commission civil service