Navigācijas ceļš

Līgumdarbinieki

Kas ir līgumdarbinieks un kādi ir viņa pienākumi

Ir divas līgumdarbinieku apakškategorijas.Pirmāapakškategorija ietver darbiniekus, kuri pieņemti darbā

Šiem līgumdarbiniekiem (darbiniekiem ar "3a" veida līgumu) ir ilgāks nodarbinātības periods. Maksimālais sākotnējā līguma termiņš ir pieci gadi, un to var atjaunot ne vairāk kā uz papildu piecu gadu termiņu. Turklāt šo līgumu var arī pārveidot par beztermiņa līgumu.

Otrā apakškategorija ir līgumdarbinieki, kurus var pieņemt darbā Komisijas ģenerāldirektorātos citu, nevis fizisku darbu vai administratīvu palīgdarbu veikšanai (darbinieki ar "3b" veida līgumu). Konkrēti, šos līgumdarbiniekus pieņem:

  • pagaidu darbā, lai aizstātu ierēdņus, kuri nestrādā slimības, dzemdību atvaļinājuma u. c. iemeslu dēļ;
  • lai kompensētu krasu darbinieku resursu trūkumu paaugstinātas darba slodzes periodos;
  • pagaidu pienākumu veikšanai un palīdzībai specifiskās jomās gadījumos, kad trūkst darbinieku, kam piemīt nepieciešamā kompetence.

Līgumdarbiniekus ar šādu līguma veidu pieņem darbā uz īsu termiņu, ne vairāk kā uz sešiem gadiem. Šos līgums noslēdz uz termiņu, kas nav īsāks par trim mēnešiem.

Kā kļūt par līgumdarbinieku?

Noteikumus, kas regulē Komisijas līgumdarbinieku pieņemšanu darbā, nosaka Komisijas pdf - 76 KB [76 KB] English (en) français (fr) .

Atlases procedūras pirmais posms ir kandidāta veidlapas aizpildīšana tiešsaistē pēc tam, kad EPSO tīmekļa vietnē ir publicēts uzaicinājums izteikt interesi. Šīs kandidātu lietas tiek saglabātas datubāzē. Attiecīgā profila kandidāti, kuriem piemīt prasītās īpašās kompetences un kvalifikācijas, tiek uzaicināti pildīt testus, kas paredzēti viņu spēju, valodu prasmju, zināšanu Eiropas integrācijas jomā un profesionālo kompetenču novērtēšanai. Veiksmīgie kandidāti, kuri nokārtojuši testus un atbilst darbā pieņēmēja dienesta īpašajām prasībām, tiek uzaicināti uz sarunu ar atlases komisiju.

Lai pieteiktu savu kandidatūru līgumdarbinieka vietai,

  • jūs varat arī nosūtīt tiešu (spontānu) pieteikumu, izmantojot vietni EU CV online.

Karjera un ieguvumi

Karjera

Līgumdarbinieku vietas ir saistītas ar plašu pienākumu spektru, kuru izpildei nepieciešami atšķirīgi kompetences līmeņi. Kandidātus var pieņemt darbā ar līgumiem, kuru ilgums var būt no īstermiņa līguma līdz beztermiņa līgumam. Tāpēc šīs kategorijas darbinieki tiek iedalīti astoņpadsmit pakāpēs, kas sadalītas četrās funkciju grupās, un tās atbilst veicamo pienākumu veidam un ļoti precīzam darba pienākumu aprakstam.

Četras funkciju grupas ir definētas šādi.

  • IV (13. līdz 18. pakāpe): administratīvi, konsultatīvi, lingvistiski pienākumi, kā arī līdzvērtīgi tehniski uzdevumi;
  • III (8. līdz 12. pakāpe): izpildes pienākumi, dokumentu projektu sagatavošana, grāmatvedība un citi līdzīgi tehniski uzdevumi;
  • II (4. līdz 7. pakāpe): biroja un sekretariāta, biroja pārvaldības un citi līdzīgi uzdevumi;
  • I (1. līdz 3. pakāpe): fizisks un administratīvs palīgdarbs.

Jaunajiem darbā pieņemtajiem darbiniekiem stājoties amatā, viņiem tiek piešķirta pakāpe, ņemot vērā kvalifikāciju un darba pieredzi. Jaunie līgumdarbinieki tiek pieņemti darbā attiecīgās pakāpes pirmajā līmenī (katrā pakāpē ir septiņi atalgojuma līmeņi) un automātiski tiek paaugstināti par vienu līmeni ik pa diviem gadiem.

Karjera un ieguvumi

Atalgojums ir vismaz 1600 eiro, bet ne vairāk kā 5800 eiro. Atalgojuma skalu skatīt pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (93. pants).

Līgumdarbinieki var arī saņemt ģimenes un sociālā nodrošinājuma pabalstus, un uz viņiem attiecas tādas pašas sociālā nodrošinājuma shēmas kā uz pagaidu darbiniekiem (Eiropas Kopienu apdrošināšana bezdarba gadījumiem, pensiju shēma un medicīniskā apdrošināšana).

Kā līgumdarbiniekam jums ir arī pieejamas mācību programmas, ko piedāvā Eiropas iestādes.

Commission civil service